Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Sau khi được Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ Môi trường 2020 (BVMT) và Luật này chính thức có hiệu lực thi hành vào 1/1/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (BVMT).

Đồng thời theo nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các Bộ quản lý lĩnh vực cũng đang triển khai soạn thảo các hướng dẫn thi hành Luật.

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị định (đã được sửa đổi theo các ý kiến đóng góp mới nhất).

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong ngành Môi trường, Đô thị nghiên cứu, đóng góp ý kiến về email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com

Môi trường và Đô thị Việt Nam xin đăng toàn văn Dự thảo Nghị định và Phụ lục kèm theo Nghị định: