Đồng Nai: Yêu cầu nâng cao trách nhiệm công vụ

(Phapluatmoitruong.vn) – UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công.

Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như tình trạng trả hồ sơ, giải quyết hồ sơ trễ hạn…

Để khắc phục vấn đề này, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký ban hành Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chỉ thị nêu rõ, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực chất, hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị, địa phương. Cùng với đó là chấn chỉnh, quán triệt lại trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp;

Xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, không dám làm… Kịp thời rà soát để thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu kém không dám làm, né tránh đùn đẩy, sợ trách nhiệm dẫn đến tình trạng trì trệ, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Nếu để xảy ra việc chậm trễ gây hậu quả thì sẽ kiểm điểm xử lý trách nhiệm, tập thể cá nhân theo quy định” – Chỉ thị nêu rõ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Phan Hải – Trí Minh

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công thành phố Biên Hòa (hình minh họa).