Đồng Nai: Tổ chức đấu giá 49 khu đất

(Phapluatmoitruong.vn) – UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn đối với 49 khu đất, thửa đất, trị giá ước tính khoảng 5.235 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai vừa giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tổ chức đấu giá quyền sử dụng 18 khu đất, thửa đất với tổng diện tích hơn 470 ha, ước tính giá trị 5.098 tỷ đồng.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 31 khu đất, thửa đất với tổng diện tích 9,6 ha, giá trị ước tính khoảng 137 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đối với các khu đất, thửa đất nói trên là trong năm 2024.

Cụ thể 18 khu đất, thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tổ chức đấu giá bao gồm:

Đấu giá 5 khu đất với diện tích hơn 355 ha, giá trị ước tính 3.437 tỷ đồng tại huyện Trảng Bom.

Đấu giá 2 khu đất với diện tích hơn 65 ha, giá trị ước tính khoảng 512 tỷ đồng tại huyện Cẩm Mỹ.

Đấu giá 6 khu đất, thửa đất với diện tích 5,6 ha, giá trị ước tính 264 tỷ đồng tại TP. Biên Hòa.

Đấu giá giá 2 khu đất với diện tích 38 ha, số tiền ước tính 555 tỷ đồng tại huyện Long Thành.

Đấu giá 2 khu đất với diện tích 9,3 ha, giá trị ước tính 307 tỷ đồng tại huyện Thống Nhất.

Và đấu giá một khu đất, diện tích 4,8 ha, giá trị ước tính 20 tỷ đồng tại huyện Vĩnh Cửu.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đấu giá các khu đất, thửa đất nói trên, nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách bổ sung nguồn vốn đầu tư công, phúc lợi xã hội; Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của người dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá nhằm hoàn chỉnh các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh.

Phan Hải – Trường Việt

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Đồng Nai sẽ đấu giá hàng loạt khu đất, thửa đất trong năm 2024 (ảnh minh họa).