Đồng Nai:  Phát triển, nâng cấp 163 chợ nông thôn


Sở Công thương tỉnh Đồng Nai vừa cho hay, đến năm 2020 trên toàn tỉnh sẽ phát triển tổng cộng khoảng 206 chợ.

Trong đó có 11 chợ hạng nhất, 32 chợ hạng hai và 163 chợ hạng ba (không tính các chợ đầu mối và chợ đêm). Riêng khu vực nông thôn là 163 chợ.

Qua hơn 2 năm thực hiện quy hoạch, đến nay tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa được 24 chợ ở khu vực nông thôn với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng. Nguồn vốn để xây dựng, sửa chữa nâng cấp các chợ nông thôn là do ngân sách tỉnh, huyện, doanh nghiệp, HTX và các hộ kinh doanh đóng góp. Tại các chợ nông thôn sau khi được xây dựng mới, nâng cấp đang dần hình thành các quầy, sạp bán thực phẩm an toàn.

Chợ nông thôn là tiêu chí cứng trong 19 tiêu chí xây dựng NTM.

PV (TH)

Ảnh: Chợ Bàu Cạn – Đồng Nai

 

 

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here