Đơn vị nào sẽ thu phí tạm thời lòng đường, hè phố ở TP.HCM?

UBND TP.HCM giao Sở GTVT và UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ thu phí tạm thời lòng đường, hè phố.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của HĐND TP về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM.

Sở GTVT và các địa phương triển khai thu phí

UBND TP giao Sở GTVT tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các tuyến đường do Sở GTVT quản lý theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức thu phí tạm thời lòng đường, hè phố đối với các tuyến đường do địa phương quản lý theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Văn phòng UBND TP tham mưu Chủ tịch UBND TP tổ chức các cuộc họp liên quan đến công tác triển khai thực hiện Nghị quyết thu phí. Đồng thời, phối hợp với Sở GTVT trong việc báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND TP theo định kỳ.

UBND TP giao Sở GTVT xây dựng và trình UBND TP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của HĐND TP; Ban hành hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP theo Quyết định số 32.

Sở GTVT sẽ rà soát, ban hành các danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời lòng đường theo quy định tại Quyết định số 32.

UBND TP giao Công an TP chỉ đạo các đơn vị triển khai hình thức xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh thông qua camera, tuần tra, kiểm soát hoặc các thiết bị khác phù hợp đối với hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Công an TP phối hợp với UBND các quận, huyện đảm bảo lực lượng chức năng thường xuyên để phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý các bất cập phát sinh tại hiện trường.

Niêm yết công khai các thông tin

UBND TP giao Sở GTVT tổ chức xây dựng phương án, đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Sở GTVT niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí. Bao gồm tên phí, mức thu, phương thức thu, các đề án, phương án khai thác, danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TP sẽ công khai các thông tin như tên phí, mức thu, phương thức thu, các đề án, phương án khai thác, danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Ảnh: NHƯ NGỌC

Sở GTVT là đơn vị chủ trì tổ chức thuê dịch vụ phục vụ hệ thống quản lý cấp phép, thu phí lòng đường, hè phố để tổ chức thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn TP. Đồng thời xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác thu phí hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tổ chức thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện công tác thu phí….

UBND TP giao các quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác thu phí lòng đường, hè phố theo Quyết định số 32 và Nghị quyết số 15 trên toàn địa bàn quản lý. Tất cả cần đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Các địa phương cần chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan để ban hành các danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Xây dựng các đề án, phương án khai thác thuộc các trường hợp: hè phố tổ chức làm điểm kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe; trông, giữ xe có thu phí theo đúng quy định…

Giao Sở GTVT làm cơ quan đầu mối

UBND TP giao các cơ quan đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện, gửi về Sở GTVT trước ngày 5-12 hàng năm.

Đào Trang – Báo PLO.VN

Theo PLO.VN

Ảnh: UBND TP giao Sở GTVT tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các tuyến đường do Sở GTVT quản lý. Ảnh: NHƯ NGỌC

Xem bài viết gốc tại đây:

https://plo.vn/don-vi-nao-se-thu-phi-tam-thoi-long-duong-he-pho-o-tphcm-post765718.html