Đình chỉ việc xả thải của Công ty CP mía đường Tuy Hòa

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo đình chỉ việc dùng dịch hèm sau xử lý kỵ khí của nhà máy cồn để bón đất trồng mía, làm phân vi sinh tại khu trồng mía thực nghiệm của Công ty CP mía đường Tuy Hòa.

Như Lao Động đã thông tin, mẫu nước thải của Nhà máy đường Tuy Hòa (đóng tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) thuộc Công ty CP Mía đường Tuy Hòa tại điểm xả ra môi trường (ngày 17.12.2018) có 7/12 thông số vượt quy chuẩn.

Cụ thể, màu vượt 3,8 lần; BOD vượt 1,99 lần; COD vượt 1,21 lần; Clo dư vượt 16,35 lần; tổng P vượt 1,7 lần, CN- vượt 3 lần; Coliforms vượt 1,28 lần. Điều này đã vi phạm Khoản 2, Điều 100, Luật Bảo vệ môi trường 2014. Ngoài ra, Công ty CP mía đường Tuy Hòa đã không thực hiện đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, sử dụng nước dịch hèm sau xử lý kỵ khí (bể biogas) để tưới vào khu đất hiện đã ngưng trồng mía. Điều này vi phạm Điều 26, Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã ra các quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; đình chỉ việc dùng hèm sau xử lý kỵ khí của phân xưởng cồn để bón cho mía, làm phân vi sinh tại khu vực trồng mía thực nghiệm của công ty. Trước đó, nhiều người dân hết sức bức xúc trước việc xả thải này nên kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

UBND tỉnh giao Sở TNMT xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty CP mía đường Tuy Hòa theo đúng quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra hoạt động bảo vệ môi trường của công ty theo quy định; đồng thời, tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục sau xử lý vi phạm và các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tây Hòa thông tin công khai kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm đối với Công ty CP mía đường Tuy Hòa cho cộng đồng dân cư xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa; theo dõi, giám sát hoạt động khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong thời gian tới của công ty.

Đối với Công ty CP mía đường Tuy Hòa, UBND tỉnh chỉ đạo đình chỉ việc dùng dịch hèm sau xử lý kỵ khí của nhà máy cồn để bón mía, làm phân vi sinh tại khu trồng mía thực nghiệm của Công ty. Tuần hoàn lượng nước đang lưu trữ tại hồ chứa của nhà máy phân vi sinh về hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt chuẩn Quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường. Trường hợp hệ thống xử lý quá tải, phải tạm dừng hoạt động sản xuất có phát sinh nước thải để xử lý toàn bộ lượng nước thải còn tồn tại các bể chứa.

Công ty CP mía đường Tuy Hòa phải rà soát hệ thống xử lý môi trường, đảm bảo thu gom toàn bộ chất thải để xử lý đạt Quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường trước khi bắt đầu vụ sản xuất mới.

Nhiệt Băng – Báo Lao Động

Theo Lao Động

Ảnh: Mẫu nước thải tại thời điểm xả thải ra môi trường (ngày 17.12.2018) của Nhà máy đường Tuy Hòa có 7/12 thông số vượt quy chuẩn. Ảnh: CTV

Xem bài viết gốc tại đây:

https://laodong.vn/xa-hoi/dinh-chi-viec-xa-thai-cua-cong-ty-cp-mia-duong-tuy-hoa-649896.ldo

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here