Đề xuất sửa đổi văn bản liên quan đến khoảng cách ly an toàn đối với cơ sở trung chuyển, xử lý CTR

Đối với các cơ sở trung chuyển và xử lý chất thải rắn, cần có quy định chung về khoảng cách an toàn tối thiểu dựa trên phân hạng cơ sở ở mức nhẹ, vừa hay nặng để làm căn cứ phê duyệt vị trí trong các trường hợp thông thường.

Dưới đây là nghiên cứu đề xuất sửa đổi một số văn bản liên quan đến khoảng cách ly an toàn đối với cơ sở trung chuyển và xử lý chất thải rắn.

GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Ảnh minh họa.