Đề xuất chuyển thêm 2 dự án cao tốc Bắc – Nam sang đầu tư công

Bộ GTVT vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chuyển đổi hai dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn QL45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu sang đầu tư công.

Bộ GTVT vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua nội dung dự thảo báo cáo của Chính phủ trình UB Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư.

Kiến nghị nêu rõ, trong số 11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam có 5 dự án thành phần triển khai theo hình thức PPP, trải qua hơn một năm tổ chức sơ tuyển và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đến nay có 3 dự án có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm và Cam Lâm – Vĩnh Hảo). Những dự án này đang được bên mời thầu đánh giá về đề xuất tài chính – thương mại, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12/2020.

Còn lại, 2 dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư là: QL45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu.

Theo Bộ GTVT, việc chuyển đổi phương thức đầu tư hai dự án QL45 – Nghị Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu từ PPP sang đầu tư công là rất cấp thiết. Bởi khi chuyển sang đầu tư công, hai dự án sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

“Cả hai dự án đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật, dự toán, công tác GPMB đã đạt khoảng 92%. Đây là các điều kiện rất thuận lợi để triển khai thi công hai dự án ngay trong quý I đến quý II/2021, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2023..”, Bộ GTVT phân tích.

Trong khi nếu thực hiện tổ chức lại việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đầu tư PPP sẽ kéo dài thời gian thêm tối thiểu khoảng 10 tháng, nhưng cũng không thể khẳng định sẽ lựa chọn được nhà đầu tư.

Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư hoặc không huy động được vốn tín dụng để triển khai, sẽ không thể xác định được thời gian hoàn thành dự án, không thể giải ngân phần vốn góp của Nhà nước cho các dự án trong năm 2021.

Về lâu dài, khi chuyển đổi hình thức đầu tư từ PPP sang đầu tư công đối với 2 dự án QL45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ, kết nối liên tục với các đoạn đường bộ cao tốc đã và đang triển khai xây dựng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Mặt khác, khi chuyển đổi sang đầu tư công, hai dự án QL45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu sẽ bảo đảm chắc chắn triển khai thành công, giảm tổng mức đầu tư do giảm chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng.

Sau khi dự án hoàn thành, Chính phủ sẽ xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn Nhà nước.

Dù chưa thể bù đắp ngay cho ngân sách Nhà nước trong giai đoạn trước mắt, nhưng về lâu dài cơ chế này sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, phục vụ nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng trong các giai đoạn tiếp theo.

Khi chuyển hai dự án sang đầu tư công mục tiêu đầu tư, phạm vi, quy mô đầu tư của dự án không thay đổi, không tăng tổng mức đầu tư so với tổng mức đầu tư đã được Quốc thông qua.

Về nguồn vốn đầu tư, hai dự án QL45 – Nghi Sơn (tổng mức đầu tư 5.201 tỷ đồng) và Nghi Sơn – Diễn Châu (tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng) khi chuyển sang đầu tư công sẽ sử dụng nguồn vốn Nhà nước đã được Quốc hội thông qua chủ trương bố trí cho dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Vũ Điệp – Báo VietnamNet

Theo VietnamNet

Ảnh: Bộ GTVT cho biết, việc chuyển đổi 2 dự án sẽ đảm bảo tiến độ và giảm tổng mức đầu tư

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/de-xuat-chuyen-them-2-du-an-cao-toc-bac-nam-sang-dau-tu-cong-693084.html