Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật về tài nguyên nước

Nội dung này được quy định tại Quyết định 1660/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm:

1. Văn bản xin chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến việc đàm phán thành lập, duy trì, phát triển các tổ chức lưu vực sông quốc tế có liên quan đến Việt Nam; đàm phán bảo vệ quyền lợi quốc gia trong hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước sông quốc tế.

2. Tài liệu về mặt cắt, dòng chảy sông suối phục vụ cho việc hoạch định, cắm mốc biên giới trên sông, suối chưa công khai.

3. Kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên nước trên sông, suối, ngu n nước biên giới liên quan đến quốc ph ng, an ninh chưa công khai./.

Luật sư Đồng Xuân

Ảnh: Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here