Đăk Nông: Một bản án cần phải được xem xét lại!

Trong khi chính quyền chưa cấp quyền sử dụng đất cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào mà Tòa án lại đưa ra xét xử vụ án “tranh chấp quyền sử dụng đất” (!)

Từ các văn bản, thủ tục…

Đó là sự việc xảy ra tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông khi Môi trường và Đô thị VN nhận được đơn kêu cứu của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên. Theo trình bày của ông Phạm Hòa Dũng – Giám đốc Công ty, ngày 13/2/2020, tòa án nhân dân huyện Tuy Đức đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án dân sự về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Giờ thường trú tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức và bị đơn là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Công ty Nam Tây Nguyên).

Theo tìm hiểu của PV, ngày 20/6/2002 Lâm trường Quảng Trực (Công ty Nam Tây Nguyên hiện nay) có tờ trình số 28/TT-LT gửi xã Đắk Búk So để xin đất làm nhà ở cho 30 cán bộ công nhân viên của Lâm trường đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới là nguyện vọng chính đáng và phù hợp với đường lối chính sách của Đảng cũng như pháp luật Nhà nước. Đơn được UBND xã Đắk Búk So thống nhất và phê duyệt vào ngày 08 tháng 10 năm 2002 do ông Điểu Nơ Đơm – Phó chủ tịch UBND xã Đắk Búk So ký. Tổng diện tích theo sơ đồ được xác định 9200 m2, chiều dài mặt đường tỉnh lộ 686 là 230 m, chiều sâu 40 m. Một bên giáp trụ sở giao thông đường bộ, một bên giáp với khu dân cư, một bên giáp đồi trọc, có cán bộ địa chính xã và Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So xác nhận, kèm theo danh sách cán bộ và công nhân viên Lâm trường.

Tờ trình xin cấp đất của Lâm trường Quảng Trực (nay là Công ty Nam Tây Nguyên)

Ngày 30 tháng 01 năm 2008 Hội đồng nhân dân huyện Tuy Đức ban hành Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch 3 điểm dân cư và thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn vốn trên địa bàn huyện Tuy Đức do ông Điểu Pang – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ký.

Điểm dân cư số 2 thuộc Thôn 4 xã Quảng Tâm: Vị trí điểm dân cư dọc theo tỉnh lộ 1, khu vực gần hạt quản lý đường bộ. Điểm này dùng đấu giá tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Diện tích đất quy hoạch 18.000 m2, trong đó phân làm 40 lô, diện tích mỗi lô là 6m x 25m = 150 m2 đất xây dựng nhà ở. Điểm này chính là nơi mà Lâm trường Quảng Trực đã xin đất để làm nhà ở cho các cán bộ công nhân viên.

Quyết định của UBND huyện Tuy Đức

UBND huyện đã ban hành Quyết định số: 279/QĐ-UBND, ngày 16/04/2009 về việc phê duyệt dự án quy hoạch  chi tiết điểm dân cư số 2, thôn 4, xã Quảng Tâm. Ngày 28 tháng 12 năm 2010 UBND huyện Tuy Đức đã làm tờ trình số 202/ TTr-UBND do ông Lê Văn Quang – Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức ký, về việc điều chỉnh quy hoạch số 2, thôn 4, xã Quảng Tâm. Theo đó, tổng diện tích quy hoạch: 7800 m2 đất làm nhà ở dọc tỉnh lộ 1 với tổng số thửa đất là 42 lô. Tuy nhiên khi tiến hành họp dân công bố quy hoạch thì một phần diện tích đất nêu trên đã được UBND xã Đắk Búk So đồng ý cấp đất làm nhà ở cho tập thể 30 cán bộ công nhân viên Lâm trường Quảng trực theo tờ trình số 28/TT-LT ngày 20/ 06/ 2002 về việc xin giao đất cho cán bộ công nhân viên. UBND huyện Tuy Đức đã lập tờ trình kính trình Hội đồng nhân dân xem xét, cho phép UBND huyện điều chỉnh quy hoạch điểm dân cư số 2, thôn 4, xã Quảng Tâm từ dùng để bán đấu giá sang công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 30 cán bộ công nhân viên của Công ty Nam Tây Nguyên và một số hộ dân sử dụng đất ổn định tại điểm dân cư số 2.

Thông báo của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tuy Đức

Ngày 19 tháng 01 năm 2011, Huyện ủy Tuy Đức đã ra thông báo số 63-TB/VPHU thông báo kết luận của Thường trực huyện ủy tại cuộc họp ngày 17/01/2011, nêu rõ: Đề nghị thường trực Hội đồng nhân dân huyện dừng việc ký ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch điểm dân cư số 2, thôn 4, xã Quảng Tâm từ dùng để bán đấu giá sang công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền cho 30 cán bộ, công nhân của Công ty Nam Tây Nguyên và một số hộ dân sử dụng đất ổn định. Ban thường vụ Huyện ủy sẽ có ý kiến về vấn đề này trong kỳ họp gần nhất.

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, ông Hồ Văn Lợi – Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Tuy Đức, đã làm bản tự khai và xác định: Vị trí đất tranh chấp giữa bà Trần thị Giờ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên hiện tại UBND huyện chưa làm thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 30 cán bộ công nhân viên Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.

…Đến nhận định sai của tòa án.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 01/2020/DS-ST ngày 13/02/2020 “V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức đã Quyết định tạm giao diện tích đất 6.408,7 m2 cho bà Trần Thị Giờ tiếp tục quản lý, sử dụng cho đến khi nhà nước có chính sách về đất đai liên quan đến phần đất được tạm giao thì bà Giờ liên hệ làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bản tự khai của Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tuy Đức

Quyết định này của Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức hoàn toàn chưa đúng quy định của pháp luật bởi các lẽ sau: Bản thân bà Trần Thị Giờ (nguyên đơn) và Công ty Nam Tây Nguyên (trong đó có 30 người liên quan – bị đơn) đều chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vụ án không thể được gọi là: Tranh chấp quyền sử dụng đất. Bản chất của vụ án đã bị hiểu sai thì liệu nhận định của tòa án có đúng hay không? Mặt khác, theo các thông báo và Nghị quyết cũng như Quyết định của các Cơ quan chức năng huyện Tuy Đức thì diện tích đất này được đưa vào đấu giá để lấy tiền xây dựng cơ sở hạ tầng cho huyện hoặc cấp đất có thu tiền sử dụng đất cho một số cán bộ công nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên và một số hộ dân khác, thì hiển nhiên là diện tích đất này phải do UBND huyện Tuy Đức quản lý. Trong quá trình xét xử, Tòa án chưa xem xét đến quyền lợi của 30 cán bộ, nhân viên thuộc Công ty Nam Tây Nguyên đã định cư lâu dài ở trên vùng đất này mà chúng tôi cho rằng, trong sổ mục kê về biến động đất đai được lưu giữ tại xã chắc chắn phải có vì chính quyền xã đã có bút phê vào tờ trình của công ty khi họ xin đất làm nhà ở.

Hy vọng rằng, trong phiên tòa phúc thẩm tới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông sẽ xem xét thấu tình, đạt lý hơn để có một bản án công minh, đúng pháp luật.

                                                                                    Đức Hồng

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Một góc lô đất đang tranh chấp.