Đắk Nông: Hàng chục ha rừng bị phá trái pháp luật

(Phapluatmoitruong.vn) – Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao tiến hành kiểm tra, rà soát một số diện tích rừng bị phá của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đắk N’Tao và Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Thuận Tân đóng trên địa bàn huyện Đắk Song. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện được hàng chục ha rừng bị phá trái pháp luật.

Cụ thể, kết quả kiểm tra, rà soát diện tích rừng tại Tiểu khu 1642, 1616, 1617 của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đắk N’Tao; Tiểu khu 1635, 1653 của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Thuận Tân ( đã giải thể) phát hiện 59 vị trí bị phá, diện tích là 48,611 ha ( trong đó Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đắk N’Tao phát hiện 42 vị trí rừng bị phá, diện tích 22,632 ha; Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Thuận Tân ( đã giải thể) phát hiện 17 vị trí rừng bị phá, diện tích 25,979 ha).

Về hướng xử lý, diện tích rừng bị phá trên lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đắk N’Tao thì Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song phối hợp với Cty thiết lập hồ sơ, xử lý 40 vụ, diện tích 15,066 ha; UBND xã Nâm N’Jang lập hồ sơ, xử lý 2 vụ lấn chiếm đất rừng, diện tích 0,715 ha.

Đối với diện tích rừng bị phá trên lâm phần Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp Thuận Tân, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song phối hợp với UBND xã Nâm N’Jang lập biên bản 24 vụ phá rừng trái pháp luật, diện tích 12,449 ha.

Trên cơ sở đó, đoàn đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, các cơ quan liên quan của huyện Đắk Song, đơn vị chủ rừng, UBND xã Nâm N’Jang xác minh các khu vực phá rừng trái pháp luật nêu trên, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Đồng thời làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luât…

Như vậy, việc hàng chục ha rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đắk N’Tao và Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Thuận Tân ( đã giải thể) bị tàn phá, trách nhiệm thuộc về ai, tập thể nào ?

Môi trường và Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

                                                                            PV thường trú tại Tây Nguyên

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Chú thích ảnh:  Rừng tại Tiểu khu 1616 của Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đắk N’Tao bị tàn phá nghiêm trọng.

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com