Đà Nẵng sẽ có 4 cụm công nghiệp ưu tiên đến năm 2030

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2021 đến 2025 Đà Nẵng sẽ phát triển thêm 4 đến 5 cụm công nghiệp mới nhằm đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu đất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ. Đặc biệt là các cơ sở nằm trong khu dân cư cần phải di dời và bố trí tập trung để ổn định và phát triển sản xuất, khắc phục các vấn đề về ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước và bố trí, sắp xếp các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ vào Khu quy hoạch làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước Ngũ Hành Sơn giai đoạn II.

Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp làng nghề đá chẻ Hòa Sơn để bố trí tập trung các cơ sở làm nghề đá chẻ tại Hòa Vang nhằm quản lý tốt các vấn đề về ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. Điều chỉnh đưa cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng ra khỏi quy hoạch các cụm công nghiệp của thành phố để bố trí quỹ đất cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật khác nhằm phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Tỷ lệ nước thải, khí thải công nghiệp được thu gom và xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định đạt 100%.

Giai đoạn 2026 – 2030 tập trung thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã xây dựng trong giai đoạn trước với tỷ lệ lấp đầy đến năm 2030 đạt 100%. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các cụm công nghiệp. Tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu mặt bằng của doanh nghiệp có thể nghiên cứu để bổ sung mới hoặc mở rộng các cụm công nghiệp phù hợp.

Cùng với đó, TP Đà Nẵng định hướng từ nay đến năm 2030 tập trung phát triển 4 cụm công nghiệp ưu tiên gồm: Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ); Hòa Nhơn (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang); Hòa Hiệp Bắc (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) và Hòa Khánh Nam (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Để thực hiện mục tiêu, về giải pháp huy động vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng với tầm nhìn dài hạn (30 – 50 năm), làm cơ sở xác định quỹ đất cho phát triển công nghiệp thành phố trước mắt và lâu dài, trong đó có các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế, tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp mới trên địa bàn.

Ngoài ra còn có giải pháp về cơ chế, chính sách; bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực; khoa học công nghệ và tổ chức quản lý.

Xuân Quỳnh – Báo SGGP

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Ảnh: Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp làng nghề đá chẻ Hòa Sơn

Xem bài viết gốc tại đây:

https://www.sggp.org.vn/da-nang-se-co-4-cum-cong-nghiep-uu-tien-den-nam-2030-717601.html