Đà Nẵng: Cưỡng chế tháo dỡ sai phạm xây dựng tại Tổ hợp Mường Thanh từ 6/4/2021

UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho hay, việc cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng của công trình Tổ hợp Mường Thanh (phường Mỹ An) do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của ông Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn, dự kiến bắt đầu từ ngày 6/4 và tiến hành trong 180 ngày.

Doanh nghiệp của đại gia “điếu cày” phải chịu toàn bộ chi phí cưỡng chế tháo dỡ sai phạm

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 554/KH-UBND (ngày 5/3/2021) về tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng của công trình Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà (gọi tắt là Tổ hợp Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của ông Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư.

Theo đó, căn cứ các quy định pháp luật, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm tại các tầng 02, 03, 04, 05, 35, 41, 42 và 2 tầng (gồm tầng kỹ thuật và tầng mái) của khối chung cư thuộc Tổ hợp Mường Thanh do xây dựng sai so với nội dung Giấy phép xây dựng số 235/GPXD ngày 17/02/2016 của Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp.

Cụ thể, thời gian dự kiến phân công lực lượng và triển khai các nhiệm vụ tổ chức cưỡng chế bắt đầu từ ngày 15/3/2021 và hoàn thành trước ngày 4/4/2021. Công tác tổ chức cưỡng chế thực hiện theo 2 giai đoạn (dự kiến thời gian 180 ngày). Tùy theo tình hình thực tế việc tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm, thời gian có thể thay đổi cho phù hợp.

Giai đoạn 1 cưỡng chế tháo dỡ từ tầng 2 đến tầng 5, thời gian từ ngày 6/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Giai đoạn 2 cưỡng chế tháo dỡ tại các tầng 35, 41, 42 và 2 tầng (gồm tầng kỹ thuật và tầng mái), thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định (theo Điều 41, Nghị định 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ). Trường hợp doanh nghiệp này không thực hiện thanh toán chi phí cưỡng chế sau khi đã nhận được văn bản thông báo của UBND quận Ngũ Hành Sơn thì chi phí cưỡng chế được tạm ứng từ ngân sách Nhà nước và sẽ hoàn trả ngay sau khi thu được tiền của doanh nghiệp (theo Điều 40, Nghị định 166/2013/NĐ-CP).

Ngừng cung cấp điện, nước, Internet…tại các căn hộ vi phạm từ ngày 21/3/2021

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho hay, đến nay UBND quận đã hoàn thành việc công bố, bàn giao Quyết định cưỡng chế, Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện cưỡng chế của UBND TP Đà Nẵng đến đại diện Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên theo quy định và đã tổ chức niêm yết tại công trình Tổ hợp Mường Thanh, trụ sở UBND phường Mỹ An.

Đồng thời đã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán tháo dỡ và lựa chọn nhà thầu tháo dỡ phần công trình sai phạm của khối chung cư thuộc Tổ hợp Mường Thanh (sau khi có Quyết định của UBND TP Đà Nẵng phê duyệt phương án, giải pháp tháo dỡ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng của công trình này).

“UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế do một Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách, làm Trưởng Ban. Vào ngày 20/3/2021, tại trụ sở UBND phường Mỹ An, UBND quận sẽ tổ chức công bố Quyết định cưỡng chế và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan tại công trình Tổ hợp Mường Thanh!” – Ông Nguyễn Hòa thông tin.

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng cho biết, sẽ hoàn thành việc ban hành Thông báo thực hiện các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ truyền thông tại các căn hộ vi phạm trật tự xây dựng ở khối chung cư Tổ hợp Mường Thanh trước ngày 21/3/2021. Đồng thời đề nghị Sở TT&TT, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ truyền thông tại các căn hộ vi phạm từ ngày 21/3/2021.

Nếu chủ đầu tư tự nguyện thi hành thì cơ quan chủ trì cưỡng chế lập biên bản ghi nhận

Theo kế hoạch số 554/KH-UBND (ngày 5/3/2021) của UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Mỹ An được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp được hỗ trợ kinh phí thuê nhà và di chuyển tài sản để giải quyết kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quyết định được phê duyệt. Thời gian thực hiện từ ngày 21/3/2021 đến trước ngày 30/3/2021.

Ban Giải phóng mặt bằng quận được giao chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm đếm các vật kiến trúc, tài sản tại các căn hộ đã tự di dời người và tài sản; thời gian thực hiện từ ngày 21/3/2021 và hoàn thành trước ngày 30/3/2021 đối với các căn hộ chấp hành việc di dời. Đối với các căn hộ không chấp hành di dời người và tài sản, việc tổ chức kiểm đếm các vật kiến trúc, tài sản cùng tại thời điểm tổ chức thực hiện cưỡng chế di dời.

Đối với việc tổ chức thực hiện cưỡng chế, di chuyển người và tài sản tại các căn hộ không chấp hành tự nguyện di dời, UBND quận Ngũ Hành Sơn giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp UBND phường Mỹ An, Công an quận và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện, bắt đầu từ ngày 06/4/2021 cho đến khi hoàn thành công tác cưỡng chế.

“Chúng tôi xác định 4 nguyên tắc tiến hành cưỡng chế. Đó là việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức biện pháp cưỡng chế di dời người và tài sản được thực hiện trong giờ hành chính. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực cưỡng chế được thực hiện 24/24 giờ, xuyên suốt đến khi hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế.

Đặc biệt, nguyên tắc thứ 4 mà chúng tôi luôn đề cao là yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành tự di chuyển toàn bộ người và tài sản ra khỏi công trình, phần công trình vi phạm để thực hiện công tác tháo dỡ các hạng mục, phần công trình vi phạm. Nếu chủ đầu tư và những người có liên quan tự nguyện chấp hành thì Ban Thực hiện cưỡng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện chấp hành, tổ chức lực lượng giám sát và hỗ trợ công tác di chuyển!” – Ông Nguyễn Hòa nêu rõ.

Cũng theo Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, nếu chủ đầu tư và những người có liên quan cố tình vắng mặt, không chấp hành thì Ban Thực hiện cưỡng chế mời chính quyền địa phương và người chứng kiến, tổ chức lực lượng triển khai phương án di chuyển người ra khỏi khu vực cưỡng chế, tiến hành kiểm kê, niêm phong tài sản (nếu có), di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế, giao lại tài sản cho các chủ sở hữu tài sản.

“Nếu các chủ sở hữu tài sản từ chối nhận lại tài sản, Ban Thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận và di chuyển tài sản về khu vực Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Ngũ Hành Sơn để trông giữ theo quy định. Toàn bộ quá trình thực hiện đều sẽ có tổ chức quay phim, chụp ảnh!” – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, ông Nguyễn Hòa cho biết.

Hải Châu/DNVN

Theo Doanh Nghiệp VN

Ảnh: Theo kế hoạch, từ ngày 6/4/2021, UBND quận Ngũ Hành Sơn bắt đầu tiến hành tháo dỡ sai phạm xây dựng tại Tổ hợp Mường Thanh.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/doanh-nghiep-24h/da-nang-cuong-che-thao-do-sai-pham-xay-dung-tai-to-hop-muong-thanh-tu-6-4-2021/20210309062004564