Công ty Trung Nam bị phạt 140 triệu đồng do không đóng cửa mỏ khi hết hạn

Vừa qua, UBND tỉnh BR-VT đã xử phạt Công ty CP Trung Nam 140 triệu đồng vì làm trái quy định trong khai thác khoáng sản. Cụ thể, dù đã hết thời gian khai thác và phải thực hiện đóng cửa mỏ, công ty này vẫn chây ì không làm đúng quy định.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 941/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Trung Nam ( Công ty CP Trung Nam – địa chỉ ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) do ông Lê Văn Hồng là người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, theo quyết định xử phạt hành chính nêu trên, ngày 11/05/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư – Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ – Xuất nhập khẩu Trung Nam được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy phép khai thác khoáng sản gia hạn số 25/GP-UBND với thời hạn 2 năm (hết hạn ngày 11/05/2022).

Dù Giấy phép khai thác khoáng sản gia hạn đã hết thời hạn nhưng Công ty CP Trung Nam vẫn chưa thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản (quá 6 tháng kể từ ngày Giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực) theo quy định.

Qua đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định xử phạt hành chính Công ty CP Trung Nam với số tiền phạt 140 triệu đồng.

Theo Luật Khoáng sản năm 2010, tại Điều 73 quy định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản. Trong đó, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập đề án đóng cửa mỏ đối với toàn bộ hoặc một phần diện tích khai thác khoáng sản trong các trường hợp: Đã khai thác hết toàn bộ hoặc một phần trữ lượng; Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác khoáng sản.

Đồng thời, việc lập và tổ chức thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được quy định tại Điều 74 luật này nêu: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này phê duyệt trước khi thực hiện.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản giải thể, phá sản hoặc không có khả năng thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực lập, thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Kinh phí thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được lấy từ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân được phép khai thác.

Ngoài ra, tại Điều 46 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản nêu: Khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực hoặc khi trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản bị giải thể, phá sản thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để lập và tổ chức thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thông qua hình thức đấu thầu. Trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác chỉ định đơn vị thực hiện.

Trường hợp đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã phê duyệt, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã huy động tối đa vốn, thiết bị, công nghệ sẵn có mà không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các hạng mục công trình trong đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thì cơ quan đã phê duyệt đề án lựa chọn đơn vị theo hình thức nêu trên để thực hiện.

Kinh phí để lập, thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quy định tại Khoản 2 Điều này được lấy từ tiền đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân được phép khai thác tính đến thời điểm lập Đề án đóng cửa mỏ. Trường hợp không đủ kinh phí để thực hiện theo dự toán, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản được khai thác bổ sung dự toán chi ngân sách trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

Kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ phải được cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 47 Nghị định này nghiệm thu trước khi trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác ban hành quyết định đóng cửa mỏ theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc kiểm tra, xác nhận hoàn trả toàn bộ tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản được thực hiện đồng thời khi nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Thanh Tùng – Tạp chí KTMT

Theo Kinh tế Môi trường

Ảnh: Ảnh minh họa.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://kinhtemoitruong.vn/khong-thuc-hien-dong-cua-mo-khi-het-han-mot-doanh-nghiep-bi-phat-140-trieu-dong-77151.html