Công ty điện Bình Thủy Lâm Đồng liên tiếp bị phạt

Trong vòng 2 tháng, Công ty điện Bình Thủy Lâm Đồng liên tiếp bị phạt do vi phạm lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng (trụ sở tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, dù không có giấy phép môi trường theo quy định nhưng công ty này đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy thủy điện Đại Bình (tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải trong thời gian 3 tháng đối với dự án trên.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh vào tháng 7-2023 UBND tỉnh Lâm Đồng cũng xử phạt hành chính tổng số tiền 171 triệu đối với Công ty cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng trong lĩnh vực đất đai.

Lý do, trong quá trình xây dựng Nhà máy thủy điện Đại Bình, công ty này đã chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn với diện tích 1.263 m2 do UBND xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm quản lý.

Ngoài ra, công ty này cũng chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích 94.107 m2 đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng.

Đoàn Kiên – Báo SGGP

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Ảnh: Thủy điện Đại Bình

Xem bài viết gốc tại đây:

https://www.sggp.org.vn/cong-ty-dien-binh-thuy-lam-dong-lien-tiep-bi-phat-post707306.html