Công ty CP Nguyên liệu Viglacera khai thác khoáng sản sau khi giấy phép đã hết hạn

Công ty CP Nguyên liệu Viglacera vẫn hoạt động khai thác khoáng sản còn tồn trong khu vực mỏ sét Trúc Thôn.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có kết quả xác minh thông tin liên quan đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại mỏ sét Trúc Thôn tại phường Cộng Hòa (Chí Linh) của Công ty CP Nguyên liệu Viglacera.

Qua kiểm tra tại mỏ sét Trúc Thôn, cho thấy sau khi giấy phép hết hạn, Công ty CP Nguyên liệu Viglacera đã tạm dừng các hoạt động khai thác. Tuy nhiên, đến tháng 7/2023, công ty lại vận chuyển khoáng sản đang tập kết tại mỏ sét Trúc Thôn về nhà máy và một phần chuyển ra ngoài tiêu thụ. Công ty vẫn khai thác khoáng sản còn tồn trong khu vực mỏ sét Trúc Thôn.

Công ty CP Nguyên liệu Viglacera đã thừa nhận các hành vi này và hiện đã dừng các hoạt động liên quan đến vận chuyển, khai thác khoáng sản.

Hiện UBND TP Chí Linh đang giao cho Công an TP Chí Linh tiếp tục điều tra, đấu tranh làm rõ, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Nguyên liệu Viglacera được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác sét ceramic tại một phần khối trữ lượng mỏ Trúc Thôn thuộc phường Cộng Hòa (Chí Linh). Diện tích khai thác hơn 27ha, trữ lượng 1,6 triệu tấn với công suất 80.000 tấn/năm; thời hạn khai thác đến ngày 12/5/2023.

PV – Báo Hải Dương

Theo Hải Dương

Ảnh: Mỏ sét Trúc Thôn tại phường Cộng Hòa (TP Chí Linh) của Công ty CP Nguyên liệu Viglacera đã hết thời hạn khai thác theo giấy phép được cấp

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baohaiduong.vn/cong-ty-cp-nguyen-lieu-viglacera-khai-thac-khoang-san-sau-khi-giay-phep-da-het-han-361227.html