Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu sử dụng hóa chất Clo vượt thẩm quyền

Mới đây, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm tại Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu, đáng chú ý là việc sử dụng hóa chất Clo trong sản xuất.

Sử dụng Clo vượt định mức gây ảnh hưởng tới sức khỏe

Mới đây, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã có Thông báo Kết luận thanh tra số 20/TB-TTT về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý vốn Nhà nước đến ngày 30/06/2019 tại Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu. Qua đó, kết luận thanh tra đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm của công ty.

Cụ thể Công ty đã sử dụng hóa chất Clo vượt định mức trong sản xuất nước sinh hoạt theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11/6/2014, Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh khi chưa có tài liệu, căn cứ để chứng minh cho việc áp dụng định mức này, chưa có ý kiến của UBND tỉnh là vượt thẩm quyền, làm tăng chi phí sản xuất hơn 1 tỷ đồng. Việc sử dụng clo vượt định mức trong sản xuất nước sạch được cơ quan chuyên môn là Sở Y tế xác định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng nước.

Theo đó, Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 1 tỷ đồng vào giá trị doanh nghiệp. Trong đó, tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty có trách nhiệm thu hồi đối với khoản chi vượt định mức sử dụng hóa chất trong sản xuất nước sinh hoạt số tiền hơn 990 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc trích và quản lý quỹ tiền lương đối với người quản lý công ty chuyên trách (đại diện phần vốn Nhà nước) tại công ty thực hiện chưa đúng định mức theo quy định tại khoản 1, Điều 13 và điểm b, khoản 2, Điều 15 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, đã chi vượt số tiền hơn 33,7 triệu đồng.

Về công tác quản lý, việc công ty đầu tư xây dựng hạng mục căn tin và sử dụng mặt bằng căn tin cho thuê là không phù hợp với mục đích sử dụng đất tại Điều 3 Hợp đồng thuê đất, vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, cần điều chỉnh các phương án sử dụng đất phù hợp theo quy định pháp luật.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty cần chấm dứt việc sử dụng mặt bằng căn tin để cho thuê, thu hồi bổ sung số tiền 155 triệu đồng (tính đến tháng 7/2020) từ việc cho thuê mặt bằng sai quy định vào giá trị doanh nghiệp, kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm.

Quá trình cổ phần hóa có nhiều sai phạm

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng phát hiện, trong quá trình chuẩn bị, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, Công ty Cấp nước Bạc Liêu thực hiện chưa tốt công tác báo cáo kiểm kê phân loại tài sản; đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản nợ; xử lý về tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp chưa đảm bảo quy định tại Điều 3, 4, 5, 9 Thông tư số 127/2014/TT-BTC và khoản 1, Điều 15 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, dẫn đến chênh lệch tăng giá trị tài sản hơn 1,68 tỷ đồng…

Công ty đã hạch toán, điều chỉnh sổ sách kế toán đối với giá trị chênh lệch do đánh giá lại tài sản với số tiền hơn 12,2 tỷ đồng, không đúng quy định tại Điều 68 Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu nhận định tuy chưa có dấu hiệu gây thất thoát tài sản Nhà nước, nhưng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh sai sót trong quá trình thực hiện.

Căng-tin của Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu cho thuê không đúng mục đích sử dụng đất.

Căng-tin của Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu cho thuê không đúng mục đích sử dụng đất.

Những sai sót, vi phạm trên là trách nhiệm của Ban Giám đốc, bộ phận kế toán, Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu tại thời điểm để xảy ra sai sót, vai trò trách nhiệm chính là Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung giá trị doanh nghiệp phần chênh lệch tăng giá trị tài sản là hơn 1,68 tỷ đồng… Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu điều chỉnh các phương án sử dụng đất phù hợp và chịu trách nhiệm thu hồi số tiền 155 triệu động theo quy định, bổ sung vào giá trị doanh nghiệp.

Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần vấp nước Bạc Liêu chấn chỉnh việc mua sắm nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh nước sạch theo đúng quy định; chấm dứt việc sử dụng mặt bằng để cho thuê; hạch toán kế toán đảm bảo đúng quy định.

Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu được thành lập năm 1950. Từ sau năm 1975 đến nay, công ty trải qua nhiều giai đoạn phát triển với nhiều lần thay đổi tên gọi, mô hình hoạt động, cơ quan quản lý. Trong đó, năm 2014, tỉnh Bạc Liêu quyết định cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cấp nước Bạc Liêu. Năm 2015, Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu.

Xuân Đào – Báo Công Thương

Theo Công Thương

Ảnh: Trụ sở Công ty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu

Xem bài viết gốc tại đây:

https://congthuong.vn/cong-ty-co-phan-cap-nuoc-bac-lieu-su-dung-hoa-chat-clo-vuot-tham-quyen-254061.html