Công trình xử lý chất thải tỉnh Khánh Hòa (Kỳ 38)

Từ khi đi vào hoạt động đến nay các công trình xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực không ngừng vì mục tiêu môi trường “xanh – sạch – đẹp”.

1. Bãi chôn lấp Lương Hòa

Địa chỉ: thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang

Diện tích: 12,8 ha

Công nghệ: chôn lấp hợp vệ sinh

Năm xây dựng: 2010

Năm hoàn thành 2014

Công suất theo thiết kế: 3 triệu tấn

Quy hoạch theo: Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 2/8/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Nguồn vốn: Vốn vay WB

Chủ đầu tư: Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang

2. Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa

Địa chỉ: thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang

ông nghệ: hóa lý – kep tụ – vi sinh

Năm xây dựng: 2013

Năm hoàn thành: 2014

Công suất theo thiết kế: 186m3/ngày đêm

Quy hoạch theo: Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 2/8/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Nguồn vốn: vốn vay WB

Chủ đầu tư: Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang

Liên hệ: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Địa chỉ: 22 Hùng Vương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám Đốc: Hồ Ngọc Ân

Thông tin, dữ liệu điều tra được cung cấp bởi TC Môi trường và Đô thị Việt Nam.

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here