Công nghệ tiên tiến và ứng dụng sản phẩm tái chế từ chất thải rắn xây dựng

Nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam, Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội (HUCE) và Đại Học Saitama Nhật Bản (SU) đã cùng hợp tác triển khai Dự án SATREPS.

SATREPS được triển khai từ năm 2018, HUCE và SU là các tổ chức thực hiện chính với mục tiêu: Phát triển hệ thống quản lý phế thải xây dựng (PTXD) và tái chế tài nguyên, bảo vệ môi trường tại Thành phố Hà Nội.

Dưới đây là bài giới thiệu về công nghệ tiên tiến và ứng dụng sản phẩm tái chế từ chất thải rắn xây dựng.

TS.Tống Tôn Kiên

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)