Cơ chế thoáng cho thành phố Hồ Chí Minh

 

(Phapluatmoitruong.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phụ, ông Mai Tiến Dũng vừa ký phát hành thông báo số 288/TB-VPCP, về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh tế tư nhân dẫn dắt sự tăng trưởng

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc, có vị trí vô cùng quan trọng với cả nước. Đến năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn chiếm gần 23% GDP toàn quốc (GRDP của Thành phố tăng thêm 1% thì GDP cả nước tăng thêm 0,21%), đóng góp khoảng 28% thu ngân sách. Nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá, công nghệ mới được triển khai và nhân rộng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện sự năng động, tích cực (6 tháng đầu năm 2017 tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 0,7%).

Kinh tế tư nhân trở thành động lực mạnh dẫn dắt sự tăng trưởng của Thành phố, chiếm 59,5% GDP (cả nước 49%), vốn đầu tư tư nhân chiếm 65%, vốn Nhà nước 20%, vốn FDI 15%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thành phố đã tích cực thực hiện các nhóm giải pháp chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết 01, các Nghị quyết 19, 35 của Chính phủ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,3%; xuất khẩu tăng 20,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới trên 20 nghìn doanh nghiệp (chiếm khoảng 1/3 của cả nước), đến nay Thành phố đã có trên 312 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động (chiếm trên 50% của cả nước).

Một số kiến nghị của Thành phố

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra các ý kiến như sau về việc ứng vốn ODA Dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến số 1: Đồng ý về chủ trương ứng trước vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 để thực hiện dự án theo tiến độ, đẩy mạnh giải ngân, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Thành phố; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Về việc giải ngân vốn ODA đối với các dự án thực hiện theo hiệp định và tiến độ các dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý để đẩy mạnh giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho Thành phố sớm hoàn thành các dự án ODA trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đối với tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành – Tham Lương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật vốn ODA không hoàn lại của Thành phố: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc tiếp nhận khoản vay bổ sung 200 triệu EUR của Ngân hàng Tái thiết Đức để thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 2: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định về vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Về việc phê duyệt Đề án Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC): Trong thời gian chờ Bộ Chính trị có chủ trương thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố (HFIC) tiếp tục thí điểm thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc hỗ trợ số vốn 9.963 tỷ đồng để đầu tư các dự án chống ngập cấp bách của Thành phố: Đồng ý về chủ trương. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện thủ tục theo quy định để sớm triển khai thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Đối với việc bổ sung vốn đầu tư hạ tầng giao thông, cảng sông, biển: Thành phố rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các dự án và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Thành phố để thực hiện.

Về thủ tục đầu tư các dự án thoát nước, giảm ngập: Thành phố thực hiện các thủ tục đầu tư sau khi Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Nguyễn Cao (lược ghi)

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: tuyến đường sắt đô thị số 2

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here