Chuyển Quốc lộ 2B qua địa bàn Vĩnh Phúc thành đường địa phương

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định theo thẩm quyền việc điều chuyển tuyến Quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh Quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ra khỏi Quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT) đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 25/2/2013.

Theo quy hoạch, Quốc lộ 2B từ Dốc Láp đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc) dài 25 km, được hoàn thiện nâng cấp trong khu vực thành phố đạt tiêu chuẩn đường đô thị, đoạn còn lại ít nhất đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, hai làn xe.

Bộ trưởng GTVT quyết định theo thẩm quyền việc điều chuyển Quốc lộ 2B thành đường địa phương và bàn giao cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư. Trên cơ sở quyết định của Bộ trưởng GTVT, Bộ trưởng Tài chính ra quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

Lê Trang-Xuân Hanh – Báo Pháp Luật VN

Theo Pháp Luật VN

Ảnh: Quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baophapluat.vn/giao-thong/chuyen-quoc-lo-2b-qua-dia-ban-vinh-phuc-thanh-duong-dia-phuong-573817.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here