Chùm ảnh Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải tại Đà Nẵng

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam (WETV Confex) do Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở TN&MT TP Đà Nẵng và một số cơ quan tổ chức.

Với mục tiêu giới thiệu, quảng bá các giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn, Hội thảo và Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam (WETV Confex) do Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng và một số cơ quan tổ chức. Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là đơn vị bảo trợ truyền thông chính thức cho sự kiện này.

Triển lãm diễn ra từ ngày 25-26/8/2022.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng

Quy mô Triển lãm: 

– Số lượng trưng bày: Gần 100 gian hàng.

– Diện tích trưng bày: 2.000m2(trongnhà và ngoài trời).

Một số hình ảnh tại Triển lãm:

tm-img-alt
 
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

MTĐT

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)