Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

Ngày 20-7, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra đột xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Khuê (xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang) theo đơn phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm xả thải do sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ (Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 20-7 đã có bài viết ‘Xã Vĩnh Phương: Doanh nghiệp phun sơn gây ô nhiễm’).

Ngày 20-7, ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra đột xuất Công ty TNHH một thành viên Thanh Khuê (xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang) theo đơn phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm xả thải do sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ (Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 20-7 đã có bài viết “Xã Vĩnh Phương: Doanh nghiệp phun sơn gây ô nhiễm”).

Sau khi ghi nhận tình trạng ô nhiễm, ông Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý có trách nhiệm rà soát hồ sơ liên quan về tính pháp lý của cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, gửi Sở Tài nguyên – Môi trường trước ngày 10-8, đồng thời xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường xác định mức độ ô nhiễm môi trường trong cơ sở sản xuất và khu vực gần kề, theo dõi kịp thời có biện pháp phù hợp đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trường hợp kết quả phân tích mẫu chất thải thể hiện ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân thì đình chỉ sản xuất, yêu cầu khắc phục theo quy định.

V.K – Báo Khánh Hòa

Theo Khánh Hòa

Ảnh: Hàng chục ống xả khí thải của nhà máy thải vào môi trường.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202007/chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-chi-dao-xu-ly-nghiem-co-so-san-xuat-gay-o-nhiem-8174746/

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here