Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng dự Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

(Phapluatmoitruong.vn) – Sáng 9/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác Quốc hội đã đến dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương và chúc mừng tỉnh Sóc Trăng đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Phó Thủ tướng cho biết, ngày 25/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để Sóc Trăng tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược phát triển, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng thời, gắn kết quy hoạch tỉnh bảo đảm thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia, khắc phục những hạn chế chồng chéo với các quy hoạch trước đây.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Sóc Trăng là một trong 13/63 tỉnh, thành của cả nước và 2/13 tỉnh thành của vùng ĐBSCL đã được phê duyệt xong quy hoạch tỉnh. Sóc Trăng có vị trí quan trọng trong khu vực duyên hải phía Đông vùng ĐBSCL với diện tích tự nhiên hơn 3.311 km2, bờ biển dài hơn 72 km, dân số gần 1,2 triệu người, nằm trong vùng hạ lưu sông Hậu với 2 con sông chính là sông Hậu và sông Mỹ… 

Mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh là đến năm 2030, phấn đấu đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL. Phó Thủ tướng cho rằng, Sóc Trăng cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, từ tìm hiểu, lập dự án đầu tư đến cả quá trình sản xuất kinh doanh. Làm tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Bảo đảm ANTT, ATXH để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Hội nghị.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, Sóc Trăng huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối tỉnh Sóc Trăng với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cho biết, quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 995/QĐ-TTg, ngày 25/8/2023. Theo Điều 55 của Luật Quy hoạch và khoản 2, Điều 2 Quyết định số 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định công bố quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Nghiệp, để chủ động và nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực hiện, tỉnh Sóc Trăng định hướng triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tỉnh đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch. 

Bên cạnh đó, trên cơ sở nội dung quy hoạch, các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tính liên kết, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá trong phát triển kinh té – xã hội (KT-XH), gắn với bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh. Đồng thời, khẩn trương rà soát, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch ngành, nhất là quy hoạch về đất đai, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch mang tính kỹ thuật – chuyên ngành, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất về cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. 

Bản đồ tỉnh Sóc Trăng.

Một góc tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng cho rằng, để chủ động và nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực hiện, tỉnh tập trung thực hiện 3 đột phá phát triển, trong đó, tỉnh xác định, về đầu tư kết cấu hạ tầng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình kết cấu hạ tầng có tính lan tỏa rộng – lớn, thúc đẩy phát triển KT-XH. 

Hùng Sơn

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.