Chủ đầu tư các khu công nghiệp tại Ninh Bình “dính” hàng loạt sai phạm!

335

Được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, sau nhiều năm làm chủ đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn, công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Ninh Bình đã “dính” hàng loạt sai phạm trong thời gian dài.

Mới đây, Tổng Cục môi trường – Bộ TN&MT đã có kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Ninh Bình (thuộc Ban quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình). Kết luận thanh tra đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm của công ty này.

Đồng thời, Tổng Cục môi trường cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty phát triển hạ tầng KCN Ninh Bình số tiền là 520 triệu đồng.

Trụ sở của Công ty phát triển hạ tầng KCN Ninh Bình đóng trong Ban quản lý KCN tỉnh Ninh Bình.

Kết luận thanh tra Tổng Cục môi trường chỉ rõ, công ty phát triển hạ tầng KCN Ninh Bình là chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như: Tam Điệp giai đoạn 1, Gián Khẩu, Khánh Phú… Theo báo cáo của công ty, hiện nay đơn vị chỉ được giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, không thực hiện công tác kinh doanh cơ sở hạ tầng.

Trong các KCN mà công ty phát triển hạ tầng KCN Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư thì hầu hết các KCN này đều “dính” hàng loạt sai phạm liên quan đến pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thời điểm thanh tra KCN Gián Khẩu, chủ đầu tư KCN (Công ty phát triển hạ tầng KCN Ninh Bình) đã lập và được UBND tỉnh Ninh Bình phê diệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 906/QĐ-UBND năm 2006. Theo báo cáo của công ty, do chưa có kinh phí để thực hiện nên công ty chưa lập và trình UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận hoành thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định, chưa thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

Đối với KCN Tam Điệp I, công ty Phát triển hạ tầng KCN tỉnh Ninh Bình đã lập và được Sở TNMT Ninh Bình phê duyệt đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 34/QĐ-STNMT ngày 13/03/2013. Công ty cũng báo cáo, do chưa có kinh phí để thực hiện nên công ty chưa lập và trình Bộ TNMT cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định, chưa thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

KCN Gián Khẩu do công ty phát triển hạ tầng KCN làm chủ đầu tư thời gian dài không có nhà máy xử lý nước thải tập trung, xả thẳng nước ô nhiễm ra môi trường hành dân.

Tại KCN Khánh Phú, công ty cũng đã lập và được Bộ TNMT phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, tuy nhiên công ty không thực hiện giám sát môi trường định kỳ, theo cáo cáo của công ty này do chưa có kinh phí nên không thực hiện được.

Tổng Cục môi trường, Bộ TNMT kết luận, công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh Ninh Bình đã có những vi phạm: Không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Khánh Phú, KCN Tam Điệp I), quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 179/2013/NĐ – CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT).

Không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Gián Khẩu), quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 179/2013/NĐ – CP.

Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định (đối với dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Gián Khẩu – KCN Gián Khẩu mở rộng tăng diện tích từ 141,78 ha lên 162,1 ha từ năm 2009), quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 179/2013/QĐ – CP; Không xây lắp công trình xử lý môi trường đã cam kết trong đề án BVMT đã được xác nhận (đối với KCN Tam Điệp I), quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 179/2013/NĐ – CP”.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty phát triển hạ tầng KCN Ninh Bình số tiền 520 triệu đồng, Tổng Cục môi trường còn buộc công ty này phải thực hiện đúng, đầy đủ chương trình quan trắc môi trường định kỳ, phải xây lắp công trình xử lý môi trường đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trước khi thải ra môi trường và buộc công ty phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với dự án đầu tư mở rộng KCN Gián Khẩu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Theo Dân Trí

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here