Chính phủ đồng ý công nhận kết quả đánh giá thành phố Thủ Đức là đô thị loại I

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có văn bản 1568/TTg-CN ngày 10/11 gửi Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và UBND TP.HCM về việc công nhận kết quả rà soát đánh giá khu vực dự kiến thành lập TP.Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có ý kiến thống nhất với với tờ trình của UBND TP.HCM về vấn đề này, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch theo Luật Quy hoạch để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quy hoạch và phân loại đô thị.
Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP.HCM hoàn thiện đề án thành lập TP. Thủ Đức trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật. Sau khi thành lập TP. Thủ Đức, UBND TP. HCM cần sớm tổ chức lập, trình phê duyệt Quy hoạch chung TP. Thủ Đức đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với nhiệm vụ quy hoạch TP.HCM và điều chỉnh quy hoạch xây dựng TP.HCM.
Trước đó, UBND TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ công nhận kết quả đánh giá thành phố Thủ Đức là đô thị loại I. Theo UBND TP.HCM, dựa vào 5 tiêu chí của Nghị quyết 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức đạt 87,18/100 điểm, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại I.
Cụ thể: Vị trí chức năng, vai trò cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt 20/20 điểm; quy mô dân số đạt 6,69/8 điểm; mật độ dân số đạt 5,98/6 điểm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6/6 điểm; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 48,51/60 điểm.
Theo Tố Uyên/ Reatimes
Ảnh: Nhiều dự án nhà ở hiện đại, đồng bộ đang được xây dựng tại thành phố Thủ Đức tương lai.