Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Long An

Đến năm 2020, Long An có 322.891ha đất nông nghiệp, chiếm 71,83% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 126.603ha, chiếm 28,17%. Đây là Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Long An.

Theo quy hoạch, đất trồng lúa chiếm nhiều nhất trong diện tích đất nông nghiệp, tương đương 247.061ha, chiếm đến 54,96%, đất phi nông nghiệp, đất khu kinh tế có 13.080ha, chiếm 2,91%; đất đô thị 26.106ha, chiếm 5,81%. Ngoài ra, từ năm 2016 – 2020, 37.811ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp, 18.533ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp và 571ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư và dân cư Nhựt Chánh

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, điều tiết phân bổ nguồn lực.Trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách. Đông thời, yêu cầu Long An tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

(Theo longan.gov.vn)

Ảnh trên: Bản đồ hành chính tỉnh Long An (Internet)

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here