Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị chi sai hàng tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm?

Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt vấn đề sai phạm trong công tác quản lý tài chính của Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị…

Lập hồ sơ khống

Kết luận thanh tra số 720/KL-TTr về việc “chấp hành pháp luật về quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng tại Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc” chỉ rõ sai phạm việc lập, giao và thực hiện dự toán. Theo đó, năm 2019 Chi cục Kiểm lâm phân bổ kinh phí sự nghiệp kinh tế không đúng theo dự toán được UBND tỉnh giao và thông báo dự toán của Sở Tài chính. Đơn vị này chỉ cập nhật diễn biến rừng 600 triệu đồng từ hạng mục kinh phí giao rừng tự nhiên; chỉ sửa chữa trụ sở các Hạt, Trạm Kiểm lâm, hội trường làm việc của Chi cục 700 triệu đồng từ hạng mục kinh phí hoạt động phòng cháy rừng.

Ngoài kinh phí quản lý hành chính, đơn vị còn lập dự toán và được cấp một số kinh phí để chi cho các hoạt động nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm không phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 và Quyết định số 424/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Giám đốc Sở NN-PTNT.

Thứ hai, việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ bộc lộ nhiều sai sót. Một số văn bản làm căn cứ xây dựng quy chế đã hết hiệu lực nhưng đơn vị chưa điều chỉnh kịp thời, điển hình như Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị…

Thứ ba, một số chứng từ chi chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ về hồ sơ, thủ tục thanh toán: Thanh toán tiếp khách chưa có chương trình, kế hoạch, lịch làm việc, số người, giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn không đầy đủ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC; một số gói thầu chưa có dự toán chi tiết, chưa xác định rõ về khối lượng, đơn giá, định mức, do đó việc xác định giá trị hợp đồng là thiếu căn cứ, sản phẩm chưa đầy đủ theo hợp đồng, thời gian nghiệm thu chưa phù hợp với thời gian cung cấp sản phẩm…

Tiếp nữa là việc thanh toán trùng các khoản chi, cụ thể: Giấy RDT số 96 ngày 5/9/2019 (nguồn tự chủ ) thay vách ngăn nhôm kính nhà thường trực khu D (Trạm kiểm lâm Đông Hà) thể hiện số tiền 19.305.000 đồng trùng với chứng từ số 39 ngày 24/1/2019; kinh phí cập nhật diễn biến rừng 2019 đã bao gồm việc kiểm tra, phúc tra kết quả thực hiện nhưng lại tiếp tục thanh toán kinh phí thuê xe phục vụ kết quả theo dõi tại chứng từ số 185/CKKT ngày 13/12/2019, số tiền là 18.500.000 đồng; chứng từ 01/PHC ngày 11/6/2020 (nguồn không tự chủ) thuê xe đi trinh sát của Đội kiểm lâm cơ động không có kế hoạch, lịch trình, có hai khoảng trùng thời gian, địa điểm, nội dung, công việc với chứng từ số 08/PHC ngày 10/7/2020 với số tiền 6.000.000 đồng.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh khẳng định có việc “Thanh toán nhưng chưa thực hiện; thanh toán vượt số lượng, khối lượng thực tế”. Chi tiết như sau: Giấy RDT số 39 ngày 24/1/2019 thanh toán tiền ngăn vách kính phòng làm việc khu D (Trạm kiểm lâm Đông Hà), đã nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán làm 3 vách ngăn với số tiền 34.724.250 đồng, tuy nhiên kiểm tra thực tế chỉ làm 2 vách ngăn, tiền thanh toán vượt là 15.097.500 đồng; giấy RDT số 149/CKTX-N ngày 23/4/2019 thanh toán tiền làm vách ngăn nhôm kính, thay cửa kính các phòng làm việc tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm (diện tích 45m2) lâm 71.825.000 đồng. Kiểm tra thực tế phát hiện không thay cửa kính, chỉ làm vách ngăn trên diện tích 10,73m2, tương đương 9.871.600 đồng, chênh lệch đến 61.953.400 đồng.

Ngoài ra, công trình sửa chữa trụ sở làm việc Trạm kiểm lâm Lao Bảo, trụ sở làm việc Trạm kiểm lâm huyện Gio Linh, hội trường Chi cục Kiểm lâm ghi nhận vượt khối lượng thi công 12.261.000 đồng; thanh toán 2 lớp tập huấn tại HKL huyện Đakrông vào ngày 24 – 25/11/2020 và tại HKL Hướng Hóa ngày 26 – 27/11/2020 hết 50.000.000 đồng, thực chất 2 lớp này chưa tổ chức; thanh toán vượt 160.000.000 đồng khi thực hiện bản tin kiểm lâm trong 2 năm 2019, 2020.

Nghiêm trọng hơn là việc chi sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng: Thanh toán tiếp khách dự hội nghị trực tuyến không phù hợp với chế độ theo quy định của Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh; chủ đầu tư không thành lập hoặc thuê quản lý dự án các công trình nên việc thanh toán chi phí trong năm 2019 – 2020 là chưa đúng; nghiệm thu, thanh toán lắp dựng giàn giáo tại các công trình sửa chữa trụ sở làm việc Trạm kiểm lâm Lao Bảo, Gio Linh, hội trường Chi cục Kiểm lâm không phù hợp với định mức 1776; giấy mời hội nghị tổng kết thể hiện địa điểm tổ chức tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm nhưng thanh toán kinh phí thuê hội trường, loa máy tại Khách sạn du lịch Công đoàn…

Đối với dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020, Thanh tra tỉnh chỉ rõ những “lỗ hổng” chết người: Lập dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật không có hồ sơ khảo sát; chủ đầu tư không lập hồ sơ yêu cầu thành lập tổ chuyên gia xét thầu, chỉ gửi thư yêu cầu tham gia, đồng thời chỉ định thầu; một số nhà thầu năng lực chưa đảm bảo vẫn được chỉ định thầu; một số công trình được nghiệm thu thanh toán khi chưa hoàn thành; thành lập BQLDA nhưng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của ban và lãnh đạo ban; một số nhà thầu thi công thiếu khối lượng, trị giá 135.016.000 triệu đồng.

Liên quan đến kế hoạch chuyên môn, Chi cục Kiểm lâm đã lập hồ sơ thanh toán 264.042.000 đồng để tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại 4 địa phương, thực tế chưa có nội dung này; đơn vị thanh toán 615.000.000 đồng vào ngày 24/12/2020 cho 41 lớp tập huấn kỹ thuật PCCCR cho lực lượng Bảo vệ rừng – PCCCR cấp xã, các tổ, đội thôn bản (các Hạt và Trạm thanh toán với Chi cục 23 lớp; Chi cục thực hiện 28 lớp), hồ sơ 18 lớp do Chi cục thực hiện đã có giấy mời từ ngày 18/9/2020, BQLDA Chi cục đã làm thủ tục lập hồ sơ, chứng từ để thanh toán với số tiền 270.000.000 đồng, tuy nhiên đơn vị chưa tổ chức tập huấn…

Trách nhiệm ra sao, xử lý đến đâu?

Tổng quan các nội dung sai phạm, Thanh tra tỉnh kết luận: “Thực hiện không đồng bộ, thiếu thống nhất trong toàn ngành”. Trên tinh thần đó, kiến nghị thu hồi số tiền 1.063.404.000 đồng. Trong đó, thu hồi tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh trên 381 triệu đồng (thanh toán trùng; thanh toán nhưng chưa thực hiện; thanh toán vượt số lượng, khối lượng thực tế; thanh toán không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng); thu hồi tại Ban Quản lý dự án Chi cục Kiểm lâm hơn 534 triệu đồng; thu hồi tại các nhà thầu nghiệm thu thanh toán vượt khối lượng thi công thực tế các công trình hơn 147 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Chi cục Kiểm lâm phải kịp thời tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót, tồn tại nêu trên.

Về phía Sở NN-PTNT, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý và chấn chỉnh những tồn tại, sai phạm.

Quá trình khắc phục tại Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị chưa triệt để, đặc biệt là nội dung xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Ảnh: Việt Khánh.

Trao đổi với Nông nghiệp Việt Nam, ông Trần Văn Tý, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị khẳng định đơn vị mới chỉ nộp đủ số tiền do vi phạm, các vấn đề khác đang trong quá trình xử lý.

Vụ việc liên quan đến công tác quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng tại Chi cục Kiểm lâm có nhiều sai phạm nghiêm trọng, việc khắc phục và xử lý đến thời điểm này chưa triệt để. Hơn lúc nào hết, dư luận thực sự chờ đợi động thái quyết liệt từ Sở NN-PTNT Quảng Trị.

Việt Khánh – Công Điền – Báo Nông Nghiệp

Theo Nông Nghiệp

Ảnh: Trong năm 2019 và 2020 công tác quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Công Điền.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nongnghiep.vn/chi-cuc-kiem-lam-quang-tri-chi-sai-hang-ty-dong-ai-chiu-trach-nhiem-d306165.html