Chậm xác định giá đất 10 dự án ở Hà Nội: Thanh tra chỉ rõ trách nhiệm sở, ngành

Thanh tra TP. Hà Nội đã ban hành 10 kết luận thanh tra về nội dung chậm xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 10 dự án.

Tại các kết luận, cơ quan thanh tra đã chỉ ra tồn tại trong việc chậm xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại 10 dự án.

Trách nhiệm để chậm thuộc về: Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); Sở Tài chính; Sở Xây dựng; các CTCP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC, Công ty TNHH Thẩm định giá và giám định Việt Nam (VAI), CTCP Thẩm định giá và Đầu tư VIC, CTCP Thẩm định giá IVC Việt Nam (đơn vị tư vấn xây dựng chứng thư thẩm định).

Cụ thể, 10 dự án gồm: (1) Dự án Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều tại ô đất CT5, khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì; (2) Dự án Trung tâm thương mại Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng; (3) Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây; (4) Dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; (5) Dự án du lịch sinh thái và nhà nghỉ cuối tuần tại khu Rốn Rện, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây.

(6) Dự án Tòa nhà văn phòng và thương mại dịch vụ tại lô C/D11 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy; (7) Dự án Tổ hợp kinh doanh phát triển công nghệ tin học Mitec; (8) Dự án Đầu tư xây dựng, vận hành và kinh doanh một tổ hợp văn phòng cho thuê tại số 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; (9) Dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; (10) Dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Để xảy ra tình trạng chậm xác định giá đất đối với các dự án, Thanh tra TP. Hà Nội kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở TN&MT kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng chậm xác định giá đất đối với 9 dự án, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 1 dự án (Dự án du lịch sinh thái và nhà nghỉ cuối tuần tại khu Rốn Rện, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây).

Đối với Sở Tài chính, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm đối tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 5 dự án.

Sở này đã chậm ban hành thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất; chậm tổ chức cuộc họp, rà soát phương án dẫn đến ban hành văn bản yêu cầu Sở TN&MT, đơn vị tư vấn rà soát còn chậm. Thiếu đôn đốc Sở TN&MT, các đơn vị liên quan khẩn trương xác định giá đất cụ thể của 5 dự án.

Đối với Sở Xây dựng, Thanh tra TP kiến nghị UBND TP giao Sở này tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc chậm thực hiện việc xem xét, cho ý kiến đối với văn bản của Sở TN&MT làm cơ sở xác định giá đất cụ thể tại dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây.

Báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả thực hiện

Thanh tra cũng kiến nghị UBND TP các giải pháp để xử lý vấn đề nêu trên.

Trong đó, kiến nghị giao Sở TN&MT, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP, UBND TP để ban hành quyết định phê duyệt phương án giá đất theo quy định đối với 3 dự án là dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn, phường Mai Dịch; Tòa nhà văn phòng và thương mại dịch vụ tại Lô C/D11, Khu đô thị mới Cầu Giấy và Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều tại ô đất CT5, khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I.

Giao UBND quận Cầu Giấy phối hợp với chủ đầu tư xác định hiện trạng sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật về đất đai và kết quả giải phóng mặt bằng làm cơ sở báo cáo Sở TN&MT làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung của dự án Khu đô thị Dịch Vọng.

Yêu cầu CTCP Thẩm định giá và đầu tư VIC khẩn trương, nghiêm túc rà soát, hoàn thiện chứng thư thẩm định giá đất. Trường hợp đơn vị tư vấn còn chậm thực hiện, Sở TN&MT báo cáo đề xuất UBND TP biện pháp xử lý theo quy định tại dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng.

UBND T.P Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra việc chậm xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Theo đó, UBND TP thống nhất với các kết luận thanh tra của Thanh tra TP, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, giao Thanh tra TP theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận theo quy định và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện.

Hồng Khanh – Báo VietnamNet

Theo VietnamNet

Ảnh: Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vietnamnet.vn/cham-xac-dinh-gia-dat-10-du-an-o-ha-noi-thanh-tra-chi-ro-trach-nhiem-so-nganh-2263868.html