Cấp thiết đầu tư tuyến đường ven biển qua Phú Yên

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên về việc đầu tư tuyến đường ven biển qua địa bàn.

Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam tại Quyết định 129/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường ven biển qua địa phận tỉnh Phú Yên dài 137,5km (thực tế là 127,5km) với quy mô đường cấp III, riêng đoạn từ cầu Hùng Vương đến Nam cầu Đà Nông có quy mô đường đô thị.

Đến nay, các đoạn tuyến đi trùng với QL1A và QL1D dài 45,5km đã được Bộ GTVT đầu tư phù hợp với quy mô được duyệt, còn lại 82km đi trùng với các tuyến đường thuộc thẩm quyền đầu tư của địa phương. Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên đến nay đã và đang đầu tư 26,76km, còn lại 55,24km chưa được đầu tư.

Theo Bộ GTVT, để từng bước hoàn thành toàn tuyến đường ven biển qua địa phận tỉnh Phú Yên, việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển đối với các đoạn chưa được đầu tư (bao gồm cả mở rộng một số đoạn tuyến ở khu vực Đầm Ô Loan cho phù hợp quy hoạch chung xây dựng đô thị Ô Loan đã được UBND tỉnh phê duyệt) là cần thiết.

“Đây là tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý đầu tư và xây dựng của UBND tỉnh Phú Yên, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Phú Yên sắp xếp thứ tự ưu tiên, chủ động cân đối ngân sách của tỉnh, trường hợp khó khăn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ trực tiếp cho tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Phú Yên để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn”, Bộ GTVT cho biết.

Đình Quang – Báo Giao Thông

Theo Giao Thông

Ảnh: Một đoạn đường ven biển qua Phú Yên đang khai thác

Xem bài viết gốc tại đây:

https://www.baogiaothong.vn/cap-thiet-dau-tu-tuyen-duong-ven-bien-qua-phu-yen-d506002.html