Cách tính tiền đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp tại tỉnh miền núi như thế nào?

Ông Hoàng Văn Chấn, huyện Bảo Lộc, tỉnh Cao Bằng hỏi: Nhà tôi có 400m2 đất trồng cây hàng năm. Đầu năm 2021, địa phương có quyết định thu hồi để xây dựng công trình công cộng. Xin hỏi, khi bị thu hồi như vậy, nhà tôi được hưởng tiền đền bù và hỗ trợ như thế nào? Cách tính tiền đền bù ra sao? Mức giá đền bù cụ thể là bao nhiêu?

Câu hỏi của ông, Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Các hình thức đền bù khi bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 74 Luật Đất Đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi, người dân khi có đất bị thu hồi có đủ điều kiện được đền bù theo quy định thì sẽ được đền bù theo hai hình thức sau:

Một là đền bù bằng đất: Việc đền bù được thực hiện bằng cách giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi, loại đất bị thu hồi là đất nông nghiệp thì sẽ được đền bù bằng một diện tích đất nông nghiệp tương đương phù hợp;

Hai là đền bù bằng tiền: Trường hợp không có đất để đền bù thì người dân sẽ được bồi thường một khoản tiền bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi. Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới, nếu có chênh lệch về giá trị thì phải thanh toán bằng tiền đối với phần chênh lệch đó.

Như vậy, nhà ông bị thu hồi 400m2 đất trồng cây hàng năm (đất nông nghiệp) có thể được đền bù bằng đất có cùng mục đích sử dụng để có thể tiếp tục lao động sản xuất. Hoặc nếu không có đất để đền bù thì gia đình ông sẽ được đền bù bằng tiền, tiền đền bù được tính theo giá đất vào thời điểm quyết định thu hồi.

Ngoài các các khoản đền bù về đất khi bị thu hồi, gia đình sẽ còn được xem xét nhận các hỗ trợ khác theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai 2013. Trong đó có hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; Hỗ trợ khác.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi mà dẫn đến

Cách tính giá đền bù khi bị thi hồi đất nông nghiệp

Trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không thể bồi thường lại bằng một diện tích đất nông nghiệp khác cho người dân thì sẽ thực hiện bồi thường bằng tiền.

Việc xác định giá đất bồi thường sẽ dựa trên bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Đất được đền bù là đất trong hạn mức cấp đất nông nghiệp ở địa phương. Phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức không được đền bù về đất nhưng được đền bù chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Như vậy tiền đền bù đất sẽ được tính = Diện tích đất bị thu hồi (m2) X Giá đền bù (VNĐ/m2).

Trong đó, Giá đất được tính = Giá đất ghi trong bảng giá đất X Hệ số điều chỉnh đất nông nghiệp qua các năm X Hệ số điều chỉnh khác (nếu có).

Tại tỉnh Cao Bằng, ông có thể tìm hiểu giá đất ghi trong bảng giá đất tại Quyết định số 2336/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, bảng giá đất trồng cây hàng năm ở tỉnh Cao Bằng như sau:

Ở các xã trung du: Đất trồng cây hàng năm có giá từ 24-59 nghìn đồng/m2; Đất nương rãy trồng cây hàng năm có giá từ 17-42 nghìn đồng/m2.

Ở các xã miền núi: Đất trồng cây hàng năm có giá từ 20-51 nghìn đồng/m2; Đất nương rãy trồng cây hàng năm có giá từ 14-35 nghìn đồng/m2.

Phạm Oanh – Báo TNMT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Ảnh: Một góc Bảo Lộc (Cao Bằng). Ảnh: Nguyễn Hùng

Xem bài viết gốc tại đây:

https://dttg.baotainguyenmoitruong.vn/cach-tinh-tien-den-bu-khi-thu-hoi-dat-nong-nghiep-tai-tinh-mien-nui-nhu-the-nao-327665.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here