Cà Mau: Hoàn tất thủ tục giao đất giao rừng trong tháng 6

(Phapluatmoitruong.vn) – Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh này ấn định lộ trình hoàn tất thủ tục giao đất giao rừng đến ngày 15/6.

Sáng 16/5, Hội nghị chuyên đề do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức với mục tiêu nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, khắc phục các sai sót liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; lập phương án giao đất, giao rừng; giao đất, cho thuê đất chưa gắn với giao đất, giao rừng và các vấn đề khác có liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, trong 54 quyết định của UBND tỉnh Cà Mau ban hành từ năm 2004 đến nay, có 16 quyết định chưa lập phương án giao đất, giao rừng; 04 quyết định không có quy định lập phương án giao đất, giao rừng và 34 quyết định đã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án giao đất không có nội dung giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chưa thực hiện việc cắm mốc và bàn giao ranh giới khu đất ngoài thực địa cho địa phương quản lý. Tất cả liên quan đến chính sách thu hồi đất của các đơn vị để giao cho UBND cấp xã thuộc các huyện có rừng trong tỉnh Cà Mau lập thủ tục giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân.

Ông Lê Văn Sử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại Hội nghị.

Theo phản ánh của các địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện việc giao đất, giao rừng theo quy định gặp nhiều vướng mắc. Cụ thể như diện tích theo phương án lớn hơn diện tích thực tế; Phương án không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hiện tại; trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng chưa thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất. Các đối tượng theo phương án giao đất được duyệt, chưa được cấp thẩm quyền giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi, thừa kế…

Để khắc phục những tồn tại, vướng mắc này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đề ra 6 giải pháp cụ thể. Theo đó, thực hiện rà soát về đối tượng sử dụng đất, diện tích đất, mục đích sử dụng đất; rà soát, xác định các cụm, tuyến dân cư trong lâm phần đã được quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang đất ở, hoàn thiện hồ sơ quản lý rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; thực hiện thủ tục giao đất đồng thời với việc giao rừng theo quy định của pháp luật.

Cà Mau ấn định lộ trình hoàn tất thủ tục giao đất giao rừng đến ngày 15/6.

Tại Hội nghị, ông Lê Văn Sử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nêu rõ: “Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trước hết trách nhiệm thuộc về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chưa chặt chẽ, chính xác trong tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cấp huyện thực hiện; giao Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện giao đất giao rừng trong đó phân tích rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; Giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trong việc áp dụng quy định pháp luật phù hợp”.

Thời gian ấn định đến ngày 15/6, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn hành và ban hành kế hoạch hướng dẫn các địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng chưa lập phương án; không có quy định; không có nội dung giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Huy Diệu

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Thời gian qua, nhiều địa phương tại Cà Mau gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc giao đất, giao rừng.