Bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2020 cho thấy bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam công bố chỉ số đánh giá DTI các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cấu trúc của bộ DTI cấp bộ là 500 điểm với 41 chỉ số thành phần (111 tiêu chí); bộ DTI cấp tỉnh là 1.000 điểm với 108 chỉ số thành phần (306 tiêu chí): chính quyền số (400 điểm, 133 tiêu chí), kinh tế số (300 điểm, 101 tiêu chí), xã hội số (300 điểm, 72 tiêu chí).

Kết quả đánh giá DTI năm 2020 cho thấy chuyển đổi số ở Việt Nam mới chỉ bắt đầu (DTI trung bình cấp tỉnh là 0,3026, cấp bộ có dịch vụ công trực tuyến là 0,3982, cấp ngang bộ không có dịch vụ công trực tuyến là 0,2342).

Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng ở cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. với DTI là 0,4874 điểm. Xếp sau lần lượt là Thừa Thiên – Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang, Bắc Giang.

Khối cấp bộ/ngang bộ có dịch vụ công trực tuyến, dẫn đầu bảng xếp hạng DTI là Bộ Tài chính; tiếp đến là: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải…

Khối cơ quan cấp bộ, ngang bộ không cung cấp dịch vụ công dẫn đầu là Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp đến là Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…

Báo cáo DTI năm 2020 được tổng hợp từ các nguồn dữ liệu thu thập gồm: số liệu báo cáo chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2020; số liệu điều tra xã hội của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức; số liệu đánh giá của các chuyên gia về chuyển đổi số, công nghệ thông tin; số liệu đánh giá trên không gian mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát.

Minh Anh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng ở cả 3 trụ cột của chuyển đổi số