Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra gì tại 6 địa phương?

Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn kiểm tra về công tác quản lý xây dựng với 6 địa phương gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Yên, Bình Định, Kiên Giang và An Giang.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Quyết định số 566/QĐ-BXD ngày 01/7/2022 ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý hoạt động xây dựng tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Yên, Bình Định, Kiên Giang và An Giang.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn kiểm tra và làm việc với Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án chuyên ngành, đơn vị tư vấn, thi công xây dựng và một số đơn vị có liên quan khác tại các địa phương.

Đợt kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý hoạt động xây dựng lần này nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được. Đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc trong quản lý Nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp giấy phép xây dựng; khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng; quản lý năng lực hoạt động xây dựng. Từ đó kịp thời chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp để hoàn thiện các quy định, tổ chức thực hiện, quản lý hiệu quả hoạt động xây dựng.

Nội dung kiểm tra của Bộ Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng được chú trọng vào nội dung chính sau:

Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, hướng dẫn việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng.

Kiểm tra, hướng dẫn việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hoạt động xây dựng.

Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý cơ sở dữ liệu, cập nhật đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng.

Nguyễn Duyên – Báo Công Thương

Theo Công Thương

Xem bài viết gốc tại đây:

https://congthuong.vn/bo-xay-dung-se-kiem-tra-gi-tai-6-dia-phuong-182030.html