Bộ trưởng đốc tiến độ 2 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các công việc quan trọng của 2 dự án thành phần đoạn QL45 – Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Văn bản nêu rõ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 01/3/2021 triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/02/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần đoạn QL45 – Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

Trong đó giao Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023. Triển khai các Nghị quyết nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) 2, 6 chỉ đạo Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) điều chỉnh 2 dự án thành phần đoạn QL45 – Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu, trình Bộ GTVT phê duyệt làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

Ban QLDA 2, 6 thực hiện công việc đáp ứng các mốc tiến độ: Hoàn thành, trình BCNCKT điều chỉnh trước ngày 05/3/2021; hoàn thành, trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán điều chỉnh trước ngày 15/3/2021; Tổ chức lựa chọn nhà thầu và đảm bảo khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên trong tháng 6/2021.

Trong quá trình thực hiện, các Ban QLDA 2, 6 có trách nhiệm kiểm tra, soát xét trước khi trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh 2 dự án nêu trên bảo đảm tổng số vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho toàn Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020 không vượt quá số vốn ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 52/2017/QH14 ngày 21/10/2017 và Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020.

Các đơn vị thực hiện tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, phù hợp quy định; đảm bảo lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo, giám sát các nhà thầu Tư vấn và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu; báo cáo Bộ GTVT các nội dung vượt thẩm quyền. Các Ban QLDA chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về chất lượng, tiến độ thực hiện dự án.

Ngày 1/3/2021 mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Chính phủ thông qua một số đề xuất của Bộ GTVT để triển khai 2 dự án thành phần đoạn QL45 – Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quyết định tại Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần nêu trên từ đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước bảo đảm tổng số vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020 không vượt quá số vốn ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21/10/2017 và Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020, đảm bảo công khai, minh bạch, giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt điều chỉnh 2 dự án thành phần theo quy định; rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 2 dự án thành phần chuyển đổi.

Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định.

Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn để thực hiện Dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có Dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ Dự án.

Bộ GTVT khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023.

Phan Trang – Báo Chính Phủ

Theo Chính Phủ

Ảnh: Công trường thi công đoạn Mai Sơn-QL45 thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam. Ảnh: VGP/Phan Trang.

Xem bài viết gốc tại đây:

http://baochinhphu.vn/kinh-te/bo-truong-doc-tien-do-2-du-an-thanh-phan-cao-toc-bacnam/424807.vgp