Bộ trưởng Bộ TN&MT ký Quyết định về vấn đề chất thải nhựa

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Ngày 28/10, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 (Kế hoạch).

Chi tiết văn bản:

PV

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here