Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Danh mục mã định danh điện tử

Quyết định cũng nêu cụ thể mã định danh của khối các đơn vị tham mưu, khối đơn vị chức năng, khối đơn vị sự nghiệp và khối doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 75/QĐ-BTNMT Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mã định danh điện tử theo Quyết định 75/QĐ-BTNMT phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong trường hợp tách, nhập, thêm, bớt, đổi tên các cơ quan, đơn vị báo cáo về Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng xem xét cấp mã định danh điện tử theo quy định.

Theo Quyết định, mã định danh của các cơ quan, tổ chức cấp 1 như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường (G13.00.00.000); Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (G37.00.00.000); Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (G38.00.00.000); Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (G39.00.00.000).

Mã định danh của các cơ quan, tổ chức cấp 2 bao gồm danh sách văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ TN&MT như sau: Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (G37.01.00.000); Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (G38.01.00.000); Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (G39.01.00.000).

Quyết định cũng nêu cụ thể mã định danh của khối các đơn vị tham mưu, khối đơn vị chức năng, khối đơn vị sự nghiệp và khối doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mã định danh của Cục Quản lý tài nguyên nước là G13.28.00.000; Văn phòng Cục: G13.28.01.000; Phòng Chính sách và Pháp chế: G13.28.02.000; Phòng Kế hoạch – Tài chính: G13.28.03.000; Phòng Quản lý lưu vực sông và Bảo vệ tài nguyên nước: G13.28.04.000; Phòng Quản lý quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước: G13.28.05.000; Phòng Quản lý khai thác nước mặt: G13.28.06.000; Phòng Quản lý khai thác nước dưới đất: G13.28.07.000; Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực miền Nam: G13.28.08.000; Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực miền Trung và Tây Nguyên: G13.28.09.000; Chi cục Quản lý tài nguyên nước khu vực Bắc Trung Bộ: G13.28.10.000; Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông: G13.28.11.000; Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước: G13.28.12.000; Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước: G13.28.13.000

Quyết định 75/QĐ-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2180/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Tùng Anh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here