Bộ GTVT trước bài toán khó về giải ngân hết chỉ tiêu đầu tư công

Dù kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm của Bộ Giao thông vận tải cao hơn mức bình quân chung, nhưng dự kiến những tháng tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Vụ Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) cho biết ước đến hết tháng 4.2023, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giải ngân đạt hơn 21.800 tỉ đồng, đạt 23,2% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, có 11.877 tỉ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; hơn 9.000 tỉ đồng từ nguồn vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 845 tỉ đồng từ nguồn vốn nước ngoài.

Dù kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm của Bộ GTVT cao hơn mức bình quân chung, tuy nhiên dự kiến trong những tháng tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nguyên do năm 2023, Bộ GTVT ban đầu xây dựng nhu cầu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là gần 71.500 tỉ đồng (gấp 1,3 lần kế hoạch vốn năm 2022). Đây là khả năng giải ngân tối đa được xây dựng trên cơ sở tính toán rút ngắn tối đa thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công triển khai “3 ca, 4 kíp”.

Tuy nhiên, theo Vụ KH-ĐT, kế hoạch vốn năm 2023 Bộ GTVT sau đó được Chính phủ giao lên tới hơn 94.000 tỉ đồng (cao hơn 22.500 tỉ đồng so với nhu cầu, khả năng hấp thụ vốn của các dự án).

Liên quan đến công tác phân bổ nguồn vốn, theo Vụ KH-ĐT, trên cơ sở hơn 94.000 tỉ đồng kế hoạch vốn được giao, đến nay, Bộ GTVT đã giao chi tiết cho các dự án với tổng số 94.135 tỉ đồng (đạt 99,97%).

Còn lại hơn 26 tỉ đồng kế hoạch được giao từ nguồn thu xử lý sắp xếp nhà đất cho các bộ, cơ quan trung ương chưa thể phân bổ do chưa có kế hoạch trung hạn. Theo quy định tại điều 54, Luật Đầu tư công, chưa đủ điều kiện để thực hiện phân bổ chi tiết khoản vốn này.

Trước đó, ngày 27.4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với 17 bộ, cơ quan trung ương về tiến độ giao và giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đỗ Thành Trung cho biết tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao 17 bộ, cơ quan trung ương gần 111.768 tỉ đồng. Số vốn đã phân bổ chi tiết hơn 105.135 tỉ đồng, đạt 94%. Số vốn chưa phân bổ chi tiết gần 6.633 tỉ đồng.

Đến hết tháng 4.2023, theo báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, tổng số vốn đã giải ngân của 17 bộ, cơ quan trung ương khoảng 23.741 tỉ đồng, đạt 21,24% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và cao hơn mức bình quân của cả nước (14,66%).

Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều giữa các bộ, cơ quan trung ương; có 2 bộ, cơ quan trung ương giải ngân trên mức bình quân của cả nước. Ngoài Bộ GTVT chỉ có Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam giải ngân trên mức trung bình cả nước. Các bộ, cơ quan trung ương còn lại đều giải ngân thấp.

Hồ Đông/MTG

Theo Một Thế Giới

Xem bài viết gốc tại đây:

https://1thegioi.vn/bo-gtvt-truoc-bai-toan-kho-ve-giai-ngan-het-chi-tieu-dau-tu-cong-197406.html