Bộ GTVT muốn xóa bỏ trạm thu phí BOT Quốc lộ 91

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đề xuất Chính phủ 2 phương án để xử lý bất cập tại trạm thu phí dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 theo hình thức BOT.

Theo đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, quy định của hợp đồng, đề xuất một số phương án xử lý.

Phương án 1: xóa bỏ trạm thu phí T2 và tiếp tục thu phí tại trạm thu phí T1 trên Quốc lộ 91. Phương án này có ưu điểm là Nhà nước không phải bố trí kinh phí để thanh toán cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, phương án này không khả thi, không giải quyết dứt điểm tồn tại dự án do chỉ thu phí tại trạm T1 không bảo đảm doanh thu theo hợp đồng đã ký dẫn đến phá vỡ phương án tài chính và không thể hoàn vốn.

Phương án 2: chấm dứt hợp đồng trước hạn, Nhà nước bố trí vốn ngân sách khoảng hơn 1.800 tỷ đồng để thanh toán cho nhà đầu tư, xóa bỏ trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 91. Phương án này giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc của dự án, đáp ứng các quy định của hợp đồng và pháp luật PPP, khả thi để thực hiện.

Nhược điểm của phương án này Nhà nước cần bố trí vốn ngân sách khoảng hơn 1.800 tỷ đồng để thanh toán cho nhà đầu tư để chấm dứt hợp đồng trước hạn, xóa bỏ trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 91 (giá trị nêu trên được xác định sơ bộ đến thời điểm thanh toán dự kiến ngày 31/12/2022. Giá trị chính thức sẽ được kiểm toán xác định chính xác sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận).

So sánh ưu, nhược điểm của từng phương án, để phù hợp với hợp đồng đã ký kết, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ, giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc, Bộ GTVT kiến nghị giải pháp xử lý theo phương án 2 là chấm dứt hợp đồng trước hạn, bố trí vốn Nhà nước để thanh toán chi phí cho nhà đầu tư, xóa bỏ trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 91.

Căn cứ vào chủ trương của cấp có thẩm quyền chấp thuận, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để tiến hành các trình tự, thủ tục kiểm toán xác định giá trị chính xác, thanh toán cho nhà đầu tư tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

Phạm Huyền – Báo CAND

Theo Công An Nhân Dân

Ảnh: Bộ GTVT kiến nghị xóa bỏ trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 91.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-gtvt-muon-xoa-bo-tram-thu-phi-bot-quoc-lo-91-i658895/