Bình Dương: Phát triển thêm 18.000 nhà ở xã hội

(Phapluatmoitruong.vn)UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 với mục tiêu phát triển thêm 18.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp…

Theo kế hoạch, việc quy hoạch phát triển nhà ở sẽ theo hướng công trình xanh, hiện đại, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, hướng đến phát triển đô thị thông minh…

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương xác định mục tiêu trong năm 2023 tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách. Hiện nay, xu hướng phát triển nhà ở chung cư tại các đô thị phía Nam sẽ là chủ đạo, do vậy, tỷ lệ nhà ở chung cư theo dự án sẽ tiếp tục tăng (trên 30%).

Đối với diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê năm 2023 phấn đấu đạt khoảng 160.000 m2 sàn, đáp ứng 40% diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2021-2025 là 400.000 m2 sàn. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 31 m2 sàn/người, nông thôn đạt 25,6 m2 sàn/người.

Mục tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2025 chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/người; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%. Qua đó, phấn đấu trong năm 2023 đạt 9,2 m2 sàn/người; nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 99,3%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ còn 0,7%.

Phân khúc nhà ở thương mại phát triển tăng thêm 1,75 triệu m2 sàn tương đương 17.500 căn, trong đó, năm 2023, dự kiến diện tích sàn nhà ở thương mại hoàn thành 1.239.646 m2 sàn nhà ở từ các dự án đang xây dựng, tương đương khoảng 13.537 căn.

Nhà ở xã hội phát triển tăng thêm 600.000 m2 sàn tương đương 18.000 căn, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển thiết chế công đoàn đang triển khai, đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính – tín dụng.

Đồng thời, rà soát quỹ đất nhà ở xã hội tại 33 dự án nhà ở thương mại khoảng 100 ha để đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện. Nhà ở tái định cư tăng thêm 140.854 m2 sàn tương đương 1.000 căn, nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm mà tỉnh đang triển khai: Vành đai 3, Vành đai 4, đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành…, với phương thức đầu tư xây dựng các khu tái định cư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để bố trí đất ở cho người dân tự xây dựng.

Danh mục các dự án phát triển nhà ở đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối với nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng, hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng đảm bảo đúng mục đích sử dụng trên đất ở được sử dụng hợp pháp; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng để tránh tình trạng xây dựng không phép và trái phép, tăng thêm 2.081.257 m2 sàn.

Cũng theo kế hoạch, dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương là khoảng 23.490,47 tỷ đồng. Dự kiến diện tích đất ở tăng thêm 289,11 ha, trong đó việc xây dựng các dự án nhà ở thương mại vào khoảng 110,77 ha; xây dựng nhà dân tự xây là 131,55 ha; việc phát triển các dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội là khoảng 46,82 ha.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Một khu nhà ở xã hội do Công ty Becamex IDC xây dựng.