Bảo vệ hiệu quả lòng, bờ, bãi sông

117

Tại dự thảo Thông tư quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất những yêu cầu đối với hoạt động mở mới và nạo vét duy tu, cải tạo nâng cấp luồng lạch, tuyến giao thông thủy; yêu cầu đối với hoạt động kè bờ, chỉnh trị sông; cải tạo cảnh quan, phát triển các vùng đất ven sông…

Cụ thể, hoạt động nạo vét duy tu, cải tạo nâng cấp luồng lạch, tuyến giao thông thủy nội địa phải đáp ứng các yêu cầu chung và các yêu cầu sau đây: Phạm vi nạo vét luồng lạch phải phù hợp với yêu cầu về chiều rộng, chiều sâu để bảo đảm cấp kỹ thuật của luồng chạy tàu thuyền hiện có đối với nạo vét duy tu; phải phù hợp với cấp của luồng chạy tàu thuyền theo quy hoạch đã được phê duyệt đối với nạo vét cải tạo, nâng cấp luồng lạch. Trường hợp phạm vi cần nạo vét nằm sát phía bờ bị sạt, lở hoặc có nguy cơ sạt, lở thì phải xem xét, điều chỉnh luồng chạy tàu thuyền cho phù hợp.

Trường hợp nạo vét, cải tạo nâng cấp, mở mới, luồng, lạch, tuyến giao thông thủy có kết hợp tận thu sản phẩm, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trên còn phải tuân thủ các yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông.

Trường hợp đang thực hiện nạo vét mà có hiện tượng sạt, lở tại khu vực nạo vét, thì phải dừng ngay, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương nơi gần nhất và Sở Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ quy mô, mức độ tác động của sự cố, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để xem xét điều chỉnh tuyến nạo vét cho phù hợp.

Hoạt động kè bờ, chỉnh trị sông; cải tạo cảnh quan, phát triển các vùng đất ven sông phải đáp ứng các yêu cầu chung và các yêu cầu sau đây: 1- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2- Tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ các công trình liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, có giá trị cao về đa dạng sinh học; bảo tồn văn hóa, bảo vệ, phát triển hệ sinh thái tự nhiên; an ninh, quốc phòng, hành lang bảo vệ nguồn nước và công trình hạ tầng khác, trừ trường hợp xử lý khẩn cấp.

3- Trường hợp phải thu hẹp dòng chảy phải bảo đảm không làm giảm quá 10% chiều rộng lòng sông giữa hai mép bờ, bảo đảm vận tốc dòng chảy nhỏ hơn vận tốc gây xói, lớn hơn vận tốc gây bồi.

4- Hạn chế xói lở bờ đối diện, tác động xấu đến các công trình ven sông ở hạ lưu.

Đối với hoạt động xây dựng công trình thủy (cầu, cảng sông, bến tàu, phà tiếp nhận tàu), theo dự thảo, các hoạt động xây dựng công trình thuỷ cầu, bến tàu phải đáp ứng các yêu cầu chung quy và các yêu cầu sau đây: Phù hợp với với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan; bảo bảo không làm cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông thủy trên sông, không làm giảm khả năng thoát lũ; phải tính toán, đánh giá tác động xấu đến xói lở bờ sông, bảo đảm sự ổn định của bờ sông trong phạm vi 5.000 m về phía thượng lưu và 5.000 m về phía hạ lưu.

Chủ dự án có hoạt động xây dựng cầu, cảng sông, bến tàu, phà tiếp nhận tàu có trọng tải toàn phần từ 1.000 tấn trở lên phải tổ chức điều tra, đánh giá để thuyết minh làm rõ việc đáp ứng các yêu cầu trên, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, chấp thuận trước khi phê duyệt dự án hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Báo điện tử Chính phủ

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here