Báo động nạn lấn chiếm đất có tổ chức, mang tính côn đồ ở Bình Thuận

Bí thư cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai.

Ngày 27-6, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, qua nắm tình hình cũng như đơn, thư phản ánh của công dân, doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm đất các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất; lấn chiếm, tái lấn chiếm đất sau khi đã đền bù, giải phóng mặt bằng diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Một số trường hợp mang tính chất côn đồ, có tổ chức, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, đất đai.

Một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do các địa phương chưa quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Năng lực và hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã còn yếu; lực lượng công an các địa phương chưa tích cực, quyết tâm trong đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây mất an ninh, trật tự trên lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND, lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo UBND cấp huyện quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, phê bình, xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để tình hình lấn chiếm đất đai trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, Bí thư cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai như nêu trên.

Lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc địa bàn, đối tượng cộm cán, băng nhóm hoạt động có tổ chức, lập chuyên án đấu tranh.

Xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm đất công, lấn chiếm đất dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, các hành vi tái lấn chiếm đất đai sau khi đã đền bù, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là các trường hợp vi phạm nhiều lần, vi phạm có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Cùng với đó là khắc phục, xử lý có hiệu quả những hạn chế nêu trên, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần tạo lập môi trường đầu tư, phát triển tích cực ngay trong năm 2022.

Các đơn vị, địa phương triển khai và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo định kỳ 6 tháng/lần. Tỉnh ủy Bình Thuận giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo những vấn đề phát sinh để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

Phương Nam – Báo PLO.VN

Theo PLO.VN

Ảnh: Một vụ lấn chiếm đất dự án năm 2021 tại Mũi Né. Ảnh: PĐ

Xem bài viết gốc tại đây:

https://plo.vn/bao-dong-nan-lan-chiem-dat-co-to-chuc-mang-tinh-con-do-o-binh-thuan-post686314.html