Bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không

185

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, ngày 5/9/2014, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT quy định chi tiết về bảo đảm kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng không tại Việt Nam. Thông tư số 38 là căn cứ pháp lý nhằm xây dựng và tiêu chuẩn hoá các quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản dưới Luật, thể chế hoá các yêu cầu, quy định của các tổ chức quốc tế ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế), IATA (Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế) về bảo đảm kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng không tại Việt Nam mà Hàng không Việt Nam tham gia với tư cách thành viên.

Thông tư 38/2014/TT-BGTVT sau một thời gian triển khai thực hiện đã hoàn thiện hơn một bước công tác bảo đảm kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng không tại Việt Nam. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, ICAO, IATA đã ban hành tiêu chuẩn mới về nhiên liệu hàng không, các quy định mới này đã có sự khác biệt với quy định tại Thông tư 38/2014/TT-BGTVT, dẫn đến phát sinh một số bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trong thực tế vì chưa phù hợp với một số quy định mới của ICAO và IATA. Chính vì vậy một số nội dung trong các Điều, Khoản và Phụ lục của Thông tư cần phải được điều chỉnh để khắc phục những bất cập, vướng mắc, phù hợp với các quy định của ICAO, IATA và đáp ứng yêu cầu của công tác bảo đảm kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng không hiện nay.

Để cập nhật các quy định của quốc tế và các quy định của Việt Nam liên quan đến nhiên liệu tàu bay, cần thiết phải sửa đổi Thông tư 38, và do nội dung sửa đổi nhiều làm thay đổi phần lớn nội dung Thông tư, Bộ Giao thông vận tải dự kiến ban hành Thông tư thay thế Thông tư 38 nhằm cập nhật những nội dung quy định của ICAO, IATA và giải quyết triệt để những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

So với quy định hiện nay, Bộ Giao thông vận tải dự kiến các nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn về thiết kế, lắp đặt, các tiêu chuẩn kỹ thuật của bể chứa, phương tiện và kiểm soát chất lượng nhiên liệu hàng không trong các điều khoản sẽ được dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế hiện hành để áp dụng, không nêu nội dung chi tiết trong Thông tư. Mục đích là để trong quá trình vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng, các tiêu chuẩn kỹ thuật có thay đổi sẽ không phải sửa đổi Thông tư.

Bên cạnh đó, Bộ dự kiến bỏ điều 3: gộp vào Thủ tục cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không, nhiên liệu tàu bay theo Nghị định 92/2016/NĐ-CP để đảm bảo tuân thủ quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Báo điện tử Chính Phủ

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here