Ban Quản lý khu Công nghệ cao sai phạm thế nào tại dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia?

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban Quản lý khu Công nghệ cao chấn chỉnh, khắc phục các sai sót tại dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia khu Công nghệ cao. Trong đó có việc xác định đơn giá cho thuê đất chu kỳ 5 năm từ 2019 – 2023.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận thanh tra (KLTT, số 121/TB-TTTP-P1) về thanh tra toàn diện dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Công nghệ cao (Công ty Công nghệ cao) làm chủ đầu tư.

Buông lỏng quản lý

Theo thông báo KLTT, Ban Quản lý khu Công nghệ cao thiếu kiểm tra, rà soát dẫn đến trong tổng diện tích đất mà Ban Quản lý khu Công nghệ cao bàn giao cho Công ty Công nghệ cao để thực hiện dự án còn khoảng 1,9ha diện tích đất của 2 hộ dân chưa được bồi thường.

Việc này có phần trách nhiệm của UBND quận 9 (nay là TP Thủ Đức) không bám sát, thiếu chặt chẽ khi tiến hành kê khai, kiểm kê hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn khu Công nghệ cao.

Ban Quản lý khu Công nghệ cao chưa xác định đúng diện tích đất cho thuê, thời điểm tính tiền thuê đất dẫn đến việc xác định số tiền thuê đất phải thu (chu kỳ 5 năm, từ 2014 đến 2018) không chính xác, chậm xác định số tiền thuê đất cho chu kỳ 5 năm tiếp theo (từ 2019 – 2023). Điều này dẫn đến việc Công ty Công nghệ cao vẫn chưa nộp tiền thuê đất từ năm 2019 đến nay, làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Ban Quản lý khu Công nghệ cao thực hiện thu phí an ninh trật tự đối với Công ty Công nghệ cao khi chưa được sự chấp thuận của UBND TP. Hồ Chí Minh, chưa thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính là chưa đảm bảo quy định.

Bảng thông tin dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương.

Bảng thông tin dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý khu Công nghệ cao phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án có một số nội dung chưa phù hợp với quy chuẩn và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Theo thông báo KLTT, Ban Quản lý khu Công nghệ cao buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để chủ đầu tư ký kết hợp đồng cho thuê nhà có một số trường hợp không đúng đối tượng, không đảm bảo về thời gian cư trú trong khu Công nghệ cao.

Thông báo KLTT cũng chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến Công ty Công nghệ cao. Theo đó, Công ty Công nghệ cao cho thuê bất động sản hình thành trong tương lai khi chưa nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng với tiến độ dự án. Điều này là không thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Công ty Công nghệ cao ký hợp đồng cho thuê nhà không đúng đối tượng cư trú trong khu Công nghệ cao (17 trường hợp, 28 trường hợp đối tượng thuê nhà không đến làm việc theo giấy mời của Thanh tra); Thời hạn cho thuê nhà không phù hợp với thời gian làm việc của người lao động tại khu Công nghệ cao; Ký 2 hợp đồng với 4 cá nhân mà không xác định rõ nhu cầu thực tế của người thuê nhà.

Khẩn trương chấn chỉnh sai sót

Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia khu Công nghệ cao vẫn còn nhiều diện tích đất đang bỏ trống. Ảnh: Quang Phương.

Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia khu Công nghệ cao vẫn còn nhiều diện tích đất đang bỏ trống. Ảnh: Quang Phương.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao kiểm kiểm trách nhiệm, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý từng thời kỳ có liên quan đến nhưng sai sót, vi phạm đã được thanh tra kết luận.

Khẩn trương xác định đơn giá, diện tích đất cho Công ty Công nghệ cao thuê để thực hiện dự án làm cơ sở tính và thu tiền thuê đất (chu kỳ 5 năm tiếp theo từ 2019 – 2023) đảm bảo đúng, đủ, kịp thời…

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Ban Quản lý khu Công nghệ cao khẩn trương hoàn thiện quy chế cho thuê nhà tại dự án có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước nhằm chấn chỉnh, khắc phục ngay các vi phạm về đối tượng, thời hạn thuê nhà nhằm đảm bảo đúng mục tiêu theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Ban Quản lý khu Công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đề xuất, kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét việc có tiếp tục thực hiện dự án (giai đoạn 2) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty Công nghệ cao cam kết thực hiện theo đúng nội dung giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp; Phối hợp với Ban Quản lý khu Công nghệ cao thực hiện rà soát các trường hợp đã ký hợp đồng đảm bảo đúng đối tượng thuê nhà đúng theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp đúng quy định pháp luật; Thời hạn cho thuê phải căn cứ thời gian làm việc của người thuê nhà tại khu Công nghệ cao; Thanh lý hợp đồng đối với các đối tượng không được cư trú trong khu Công nghệ cao.

Quang Phương – Báo ĐBND

Theo Đại Biểu Nhân Dân

Ảnh: Bên trong dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/ban-quan-ly-khu-cong-nghe-cao-sai-pham-the-nao-tai-du-an-khu-nha-o-va-dich-vu-chuyen-gia–i341649/