Bạc Liêu: Sai phạm hơn 19 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

  1. (Phapluatmoitruong.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai 30 cuộc thanh, kiểm tra tại 43 đơn vị, địa phương. Qua đó đã phát hiện sai phạm trên 19,5 tỷ đồng.

Thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 2 tổ chức và 3 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc liên quan đến công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19. Hiện Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án.

Ngoài ra, Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 331 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.087 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện 164 tổ chức, cá nhân vi phạm và ban hành 145 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 1 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách 903 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan hành chính đã tiếp gần 1.200 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại (trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 65 lượt công dân, thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 46 lượt). Đồng thời, các cơ quan đã thụ lý 110 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (107 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo), tham mưu giải quyết được 94 đơn (đạt 85,45%).

Huy Diệu – Phan Tĩnh

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Thanh tra 6 tháng đầu năm tại Bạc Liêu phát hiện sai phạm hơn 19 tỷ đồng.