Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạo thuận lợi giải quyết thủ tục đất đai

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thống nhất tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đấ đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Theo đó, tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết qủa hồ sơ của tất cả các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Sở TN&MT có trách nhiệm cử viên chức của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện ra Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả cấp huyện để tiếp nhận và trả kết qủa hồ sơ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Đồng thời, Sở TN&MT tham mưu điều chỉnh Quy chế phối hợp giữa Sở TN&MT và UBND cấp huyện trong việc giải quyêt hồ sơ lĩnh vực đất đai, trong đó quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính cụ thể, đảm bảo phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Sở TN&MT cũng được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu giải pháp liên thông phần mềm egate (phần mềm một cửa, một cửa liên thông điện tử) và phần mềm Vilis (phần mềm quản lý thông tin đất đai) để tiết kiệm thời gian nhập liệu hồ sơ. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ cho viên chức của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa cấp huyện…

Theo báo Tài nguyên Môi trường

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here