Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường kiểm soát xả thải trong KCN

(Phapluatmoitruong.vn)Bà Rịa  Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương kiểm soát việc xả thải trong các KCN trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý các Khu công nghiệp yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện vận hành thường xuyên, liên tục các hệ thống xử lý chất thải và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm làm việc cụ thể với các doanh nghiệp phát sinh nguồn khí thải lớn, thường xuyên xảy ra sự cố môi trường trong thời gian qua về kế hoạch đầu tư hoàn thành hệ thống quan trắc tự động khí thải, lắp đặt camera giám sát ống khói xả thải và truyền số liệu, hình ảnh về Trạm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2021.

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải theo quy định tại Quyết định 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải; Chủ động báo cáo nhanh đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp, chính quyền địa phương nơi dự án hoạt động khi có sự cố phát sinh để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng trong việc kịp thời phát hiện việc xả thải không đúng quy định của các doanh nghiệp và ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định. Rà soát tình hình tiếp nhận, xử lý dữ liệu quan trắc tự động, vai trò phát hiện kịp thời các hành vi xả thải trái quy định, các sự cố môi trường xảy ra trong thời gian qua của Trạm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý khí thải và yêu cầu các doanh nghiệp có lộ trình chuyển đổi, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường đối với các doanh nghiệp phát sinh nguồn khí thải lớn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 445/TB-UBND ngày 11/6/2021 và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2021.

Ngoài ra, Ban Quản lý các Khu công nghiệp phải có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải của các nhà máy trong khu công nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Riêng Công an tỉnh cần xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng, thường xuyên thực hiện trinh sát, giám sát liên tục (gồm các ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính) hoạt động xả thải khí thải của các nhà máy trong các KCN để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

UBND huyện, thị xã và thành phố nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng trong việc kịp thời phát hiện việc xả khí thải không đúng quy định của các doanh nghiệp trong các KCN để địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử) 

Ảnh: Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Hình minh họa).