Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định mới về điều kiện tách thửa

(Phapluatmoitruong.vn) – UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành quyết định số 44/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định 44 bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng các loại đất; cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều kiện tách thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định: Việc chia tách thửa đất để hình thành thửa đất mới phải bảo đảm quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013. Diện tích của các thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của quyết định này.

Việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, trường hợp chưa có 1/2000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 và trường hợp chưa có 1/5000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/10000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa.

Thửa đất thuộc khu quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Đối với tổ chức thì việc tách thửa theo dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa. Điều kiện để được hợp thửa đất phải là đất cùng loại. Trường hợp tách một phần hay nhiều thửa để hình thành một hay nhiều thửa mới thì các thửa đất mới phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

Đối với nội dung tách thửa, đất ở thuộc các khu vực phường, thị trấn và huyện Côn Đảo thì diện tích từ 60 m2 trở lên, có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m. Tại địa bàn các xã còn lại thì diện tích phải từ 80 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Đối với đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì diện tích từ 100 m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Đối với đất nông nghiệp là đất trồng lúa thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500 m2, tại địa bàn các xã còn lại là 1.000 m2.

Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp (trừ đất lúa), quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như đất trồng lúa thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp (nêu trên) và phải có ít nhất một cạnh kích thước từ 5 m trở lên tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Còn đối với những khu vực có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng riêng thì diện tích tối thiểu được thực hiện tách thửa theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/10/2023 và thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đó.

Phan Hải – Bình An

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)