Đà Nẵng: Gây ô nhiễm tiếng ồn, một doanh nghiệp bị phạt 140 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Tháng Tám (TP. Đà Nẵng) đã bị xử phạt vi phạm hành chính 140 triệu đồng vì vi phạm tiếng ồn

Ngày 5/9, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND về Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Tháng Tám số tiền 140 triệu đồng vì vi phạm các quy định về tiếng ồn trong trường hợp gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20dBA đến dưới 25dBA.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Tháng Tám vi phạm các quy định về tiếng ồn, vượt 24,5dBA so với giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực đặc biệt (nhà thờ) từ sau 21 giờ đến 6 giờ (45dBA) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Với vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Tháng Tám bị xử phạt hành chính với số tiền 140 triệu đồng; đồng thời, bị đình chỉ việc mở nhạc gây ô nhiễm tiếng ồn tại cơ sở TST Garden trong thời gian 4 tháng 15 ngày. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là ngay khi nhận được Quyết định này.

Cùng với đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Tháng Tám (cơ sở TST Garden) phải thực hiện các biện pháp cách âm để giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn 1 ngày; hoàn trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc, phân tích mẫu môi trường cho Phòng Cảnh sát môi trường – Công an TP Đà Nẵng với số tiền là 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng)

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Tháng Tám phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Tháng Tám không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Tháng Tám có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Lan Anh – Báo TNMT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Ảnh: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Tháng Tám (cơ sở TST Garden) vi phạm các quy định về tiếng ồn

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baotainguyenmoitruong.vn/da-nang-gay-o-nhiem-tieng-on-mot-doanh-nghiep-bi-phat-140-trieu-dong-343337.html