6 doanh nghiệp bị tước giấy phép phân phối xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 6 doanh nghiệp. Quyết định thu hồi dựa trên cơ sở đề nghị của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và có hiệu lực kể từ ngày 27/2.

6 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép gồm: Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng, Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đại Long, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Vận tải Quảng Hà, Công ty cổ phần Xăng dầu An Hữu Trà Vinh, Công ty cổ phần Dầu khí Rồng Vàng, Công ty TNHH TMDV Petro Oil An Giang.

Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp trên gửi bản chính giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối về Bộ trước ngày 15/3.

Hiện nay, cả nước có 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, hơn 300 thương nhân phân phối và hệ thống khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ trên cả nước. Thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc, hoặc thông qua các thương nhân nhượng quyền để bán lẻ xăng dầu.

Cuối tháng 8/2022, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương đã ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 thương nhân đầu mối và công ty con với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Lỗi của các doanh nghiệp này chủ yếu do không đáp ứng được điều kiện về hệ thống phân phối hiện hành.

Minh Châu/PetroTimes

Theo PetroTimes

Ảnh: Cả nước có trên 300 thương nhân phân phối và hệ thống khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Xem bài viết gốc tại đây:

https://petrotimes.vn/6-doanh-nghiep-bi-tuoc-giay-phep-phan-phoi-xang-dau-677429.html